TƯ VẤN VÀ CHỨNG NHẬN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC VÀ SINH KHỐI ISCC

TƯ VẤN VÀ CHỨNG NHẬN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC VÀ SINH KHỐI ISCC

2023-12-08 15:22:46 236

1. ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) là gì ?

Chứng nhận ISCC được thành lập vào năm 2010 có trụ sở tại Đức. Hệ thống chứng nhận ISCC được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế đối với việc xác định và chứng nhận các sản phẩm từ nguồn gốc bền vững và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường và xã hội.

Không ngừng cải thiện đóng góp của tổ chức vào Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, ISCC cùng đồng hành với các doanh nghiệp hành động có trách nhiệm hơn bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn bền vững cho các trang trại và vườn cây trồng, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng chất thải và phế liệu. Thông qua việc sử dụng vật liệu tái chế hoặc vật liệu được phát sinh từ chất thải sinh học, các công ty có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế vòng tuần hoàn.

Quá trình chứng nhận ISCC bao gồm việc kiểm tra và đánh giá các tiêu chuẩn bền vững, quản lý rủi ro môi trường và xã hội, quản lý khí hậu và khí nhà kính, cũng như chuẩn mực quản lý chuỗi cung ứng. Khi một tổ chức hoàn thành quá trình chứng nhận, họ sẽ nhận được chứng nhận ISCC, xác nhận rằng sản phẩm của họ tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững và khí hậu.

2. Một số tiêu chí chứng nhận ISCC

Chứng nhận ISCC bao gồm các yếu tố chính sau đây:

       ◾ Quản lý đất đai và rừng: Bảo vệ đất đai và rừng, ngăn chặn phá rừng và bảo vệ đất có giá trị sinh học đa dạng cao và dự trữ carbon cao.
       ◾ Bảo vệ môi trường: Đảm bảo bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ chất lượng không khí và giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.
       ◾ Quyền lao động: Bảo vệ quyền lao động, đảm bảo điều kiện lao động an toàn và công bằng, và tuân thủ các quyền lao động cơ bản.
       ◾ Quyền đất đai và quyền cộng đồng: Bảo đảm tôn trọng quyền đất đai của cộng đồng địa phương, tương tác tốt với cộng đồng và đảm bảo lợi ích xã hội và kinh tế cho cộng đồng.
       ◾ Giảm khí thải nhà kính: Đo lường, báo cáo và giảm lượng khí thải nhà kính trong quá trình sản xuất và sử dụng tài nguyên.
       ◾ Truy xuất và tuân thủ: Đảm bảo sự truy xuất đầy đủ và chính xác trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguồn gốc đến khách hàng cuối cùng, và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn bền vững, môi trường và xã hội.

Những tiêu chí này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính bền vững và tuân thủ các tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất và cung ứng.

3. Đối tượng áp dụng ISCC

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) áp dụng cho nhiều ngành công nghiệp và các đối tượng khác nhau. Dưới đây là một số đối tượng chứng nhận ISCC phổ biến:

       ◾ Nông sản và sản phẩm nông nghiệp: Chứng nhận ISCC được áp dụng cho các loại cây trồng như đường mía, lúa mì, hạt cà phê, dầu cọ và các sản phẩm từ nông nghiệp khác.
       ◾ Nguyên liệu sinh học: ISCC chứng nhận các nguyên liệu sinh học như dầu thực vật, ethanol, biodiesel và các sản phẩm từ nguồn năng lượng tái tạo.
       ◾ Năng lượng tái tạo: ISCC áp dụng cho các nguồn năng lượng tái tạo bao gồm điện năng từ nguồn tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện và nhiên liệu sinh học.
       ◾ Hóa chất tái chế: ISCC chứng nhận các sản phẩm hóa chất tái chế được sản xuất từ chất thải và phế liệu.

Đây chỉ là một số đối tượng chứng nhận cơ bản ISCC. Quy trình chứng nhận ISCC có thể được áp dụng cho các ngành công nghiệp khác nhau nhằm đảm bảo tính bền vững, quản lý môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn xã hội và khí hậu.

4. Chương trình chứng nhận ISCC

ISCC có nhiều chương trình chứng nhận bền vững khác nhau như: ISCC EU; ISCC PLUS; ISCC CORSIA, ISCC Soild Biomass NL và ISCC Non-GMO. 

Chương trình Chứng nhận: ISCC EU

ISCC EU đã được Ủy ban Châu Âu công nhận đầy đủ từ năm 2011. Với chứng nhận ISCC EU, việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý về tiêu chí bền vững và giảm lượng khí thải nhà kính (GHG) cho nhiên liệu bền vững và sản xuất điện, sưởi ấm và làm lạnh từ sinh khối được quy định của Châu Âu đặt ra đối với nhiên liệu.

Chứng nhận ISCC EU bao gồm các nguyên liệu và nhiên liệu được quy định trong RED II:

       ◾ Sinh khối nông nghiệp và rừng, chất thải và chất thải (bao gồm chất thải nông nghiệp, thủy sản, thủy canh và rừng), vật liệu lignocellulosic và cellulose không phải thực phẩm để sản xuất nhiên liệu sinh học, dầu sinh học và nhiên liệu sinh khối, bao gồm nhiên liệu sinh học tiên tiến và khí sinh học cho vận tải (tức là nhiên liệu sinh học và khí sinh học được sản xuất từ nguyên liệu đăng ký trong Phần A của Phụ lục IX của RED II) và nhiên liệu sinh học, dầu sinh học và nhiên liệu sinh khối có nguy cơ thay đổi sử dụng đất gián tiếp (iLUC) thấp hoặc cao.
       ◾ Dòng chất thải lỏng và rắn không tái tạo xuất phát từ nguồn gốc không tái tạo hoặc xử lý chất thải và khí thải từ nguồn gốc không tái tạo để sản xuất nhiên liệu cacbon tái chế.
       ◾ Năng lượng được phát sinh từ các nguồn tái tạo khác ngoài sinh khối để sản xuất nhiên liệu vận tải lỏng và khí hóa học không có nguồn gốc sinh học.

 Chương trình Chứng nhận: ISCC PLUS

ISCC PLUS là chương trình chứng nhận bền vững tự nguyện dành cho nguyên liệu thô dựa trên sinh học và tái chế (tuần hoàn) phục vụ cho tất cả các thị trường và lĩnh vực ngoài EU và CORSIA. Chương trình này nhằm cung cấp chứng nhận cho các công ty muốn chứng minh rằng nguyên liệu thô của họ đến từ các nguồn bền vững.

ISCC PLUS tập trung chủ yếu truy xuất nguồn gốc các nguyên liệu thô có nguồn gốc sinh học như nông sản và lâm sản, cũng như các nguyên liệu thô tái chế từ các nguồn tái chế khác. Điều này giúp tăng cường niềm tin và xác định rõ ràng nguồn gốc bền vững của nguyên liệu thô trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thị trường thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, hóa chất và năng lượng sinh học, cũng như ứng dụng kỹ thuật khác. 

Hiện nay, ISCC PLUS đang trở thành một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu để thu hồi chất thải và dư lượng cung cấp nguyên liệu cho nhựa tròn và trung gian hóa học, cũng như sử dụng trong nhiều sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng, chẳng hạn như bao bì, đồ gia dụng, đồ chơi, v.v. 

Chương trình Chứng nhận: ISCC CORSIA

ISCC CORSIA là một chương trình chứng nhận được phát triển bởi ISCC . CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) là Chương trình Bù đắp Khí hậu và Giảm lượng Khí thải Carbon dành riêng cho Hàng không Quốc tế. CORSIA là một chương trình quốc tế được thành lập bởi Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) nhằm giảm lượng khí thải carbon của ngành hàng không quốc tế.

ISCC CORSIA cung cấp một hệ thống chứng nhận độc lập để xác định tính bền vững và khí hậu của các hoạt động khí thải carbon của ngành hàng không. Chương trình này đảm bảo rằng các hoạt động tương đương khí hậu (carbon-neutral) và khí hậu tích cực (climate-positive) của ngành hàng không được xác minh và chứng nhận theo các tiêu chuẩn bền vững và mức tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả.

CORSIA có ba giai đoạn triển khai :

Giai đoạn đầu tiên bắt đầu từ năm 2021 và áp dụng cho các hãng hàng không của các quốc gia tham gia tự nguyện.

Giai đoạn thứ hai, bắt đầu từ năm 2027, áp dụng cho tất cả các quốc gia có hoạt động hàng không quốc tế.

Còn giai đoạn thứ ba, bắt đầu từ năm 2035, áp dụng cho các hãng hàng không có lượng khí thải carbon vượt quá một ngưỡng nhất định.

Chương trình Chứng nhận: ISCC Solid Biomass NL

ISCC Solid Biomass NL là một chương trình chứng nhận đối với nguồn năng lượng sinh học rắn (solid biomass) tại Hà Lan. ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) là tổ chức phát triển chương trình chứng nhận này.

Chương trình ISCC Solid Biomass NL xác định các tiêu chuẩn và yêu cầu để đảm bảo tính bền vững của nguồn năng lượng sinh học rắn. Nguồn năng lượng sinh học rắn bao gồm các loại biomass như gỗ, mùn cưa, cỏ, cây công nghiệp và các chất thải sinh học.

Việc chứng nhận ISCC Solid Biomass NL đảm bảo rằng quá trình sản xuất, vận chuyển và sử dụng nguồn năng lượng sinh học rắn tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững. Các tiêu chuẩn này bao gồm việc đảm bảo bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên bền vững, giảm lượng khí thải carbon, và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến nguồn năng lượng sinh học rắn.

Chương trình Chứng nhận: ISCC Japan FIT

ISCC Japan FIT là một chương trình chứng nhận được áp dụng tại Nhật Bản trong lĩnh vực FIT (Feed-in Tariff) của ISCC

Chương trình ISCC Japan FIT xác định các tiêu chuẩn và yêu cầu chứng nhận để đảm bảo tính bền vững của nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống FIT tại Nhật Bản. FIT là một chính sách khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng tái tạo bằng cách mua điện sản xuất từ các nguồn này với mức giá ưu đãi.

Việc chứng nhận ISCC Japan FIT đảm bảo rằng các dự án năng lượng tái tạo đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu về bền vững, bảo vệ môi trường và quản lý carbon. Chương trình này đảm bảo rằng nguồn năng lượng tái tạo được sản xuất và sử dụng theo các tiêu chuẩn bền vững, đồng thời đóng góp vào giảm lượng khí thải carbon và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng tái tạo tại Nhật Bản.

Chương trình Chứng nhận: ISCC Non-Genetically Modified Food and Feed Products

"Non-Genetically Modified Food and Feed Products" có thể được dịch sang tiếng Việt là "Sản phẩm Thực phẩm và Thức ăn không biến đổi gen" hoặc "Sản phẩm Thực phẩm và Thức ăn không sử dụng gen biến đổi". áp dụng cho các sản phẩm thực phẩm và thức ăn, bao gồm cả nguyên liệu và thành phần chính, mà không chứa gen được sửa đổi

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn này có thể Sản phẩm thực phẩm: Bao gồm thực phẩm chế biến, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm tươi sống, đồ uống, sản phẩm bánh kẹo, sản phẩm đông lạnh và các sản phẩm thực phẩm khác mà người tiêu dùng tiếp xúc trực tiếp.Thức ăn gia súc: Bao gồm thức ăn dùng cho gia súc, gia cầm, cá, động vật nuôi và các loại thức ăn khác được sử dụng trong ngành chăn nuôi.

Việc sử dụng sản phẩm Thực phẩm và Thức ăn không biến đổi gen có thể liên quan đến các tiêu chuẩn chứng nhận và quy định về bền vững và an toàn thực phẩm. Các tổ chức và chương trình chứng nhận thường được sử dụng để xác minh và đảm bảo tính không biến đổi gen của sản phẩm, giúp người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và giá trị cá nhân của họ.

5. Các bước để được đạt được chứng nhận ISCC

       ◾ Bước 1: Liên hệ đến Ahead để được tư vấn chương trình chứng nhận ISCC phù hợp với doanh nghiệp bạn
       ◾ Bước 2 : Phối hợp với Ahead để chuẩn bị hồ sơ cụ thể về chương trình chứng nhận ISCC
       ◾ Bước 3: Đăng ký chứng nhận ISCC
       ◾ Bước 4: Đánh giá nội bộ.
       ◾ Bước 5: Đánh giá chứng nhận tại chỗ.
       ◾ Bước 6: Tiến hành các hành động khắc phục (nếu có).
       ◾ Bước 7: Nhận chứng chỉ ISCC.

6. Vì sao nên chọn AHEAD tư vấn chứng nhận ISCC

Chứng nhận ISCC giúp củng cố vị trí của bạn trên thị trường quốc tế, xây dựng lòng tin với khách hàng và đối tác, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp trong thời đại tất cả mọi cá nhân đều chung tay hướng tơi tương lai xanh của trái đất.

Tuy nhiên không dễ dàng để doanh nghiệp có thể tự triển khai và chứng nhận thành công tiêu chuẩn ISCC, và dưới đây là lý do bạn nên chọn AHEAD cùng đồng hành: 

       ◾ Ahead đã tư vấn thành công cho một số doanh nghiệp đạt chứng chỉ ISCC
       ◾ 19 năm kinh nghiệm trong ngành
       ◾ Hơn 40 chuyên gia trong và ngoài nước
       ◾ Tư vấn chứng nhận thành công cho hơn 2500 khách hàng
       ◾ Dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả, chi phí hợp lý
       ◾ Cam kết đồng hành đến khi khách hàng đạt chứng nhận ISCC

Vậy bạn còn chần chừ gì mà không liên hệ ngay hôm nay để AHEAD giúp hành trình đạt chứng nhận của bạn nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Liên hệ với AHEAD để bắt đầu hành trình chứng nhận của bạn 

Ms. Mỹ Hạnh - 0935.516.518
Ms. Hải Trường - 0986.077.845

* Văn phòng AHEAD:

Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

  • Từ khóa:

Bình luận:

Trụ sở chính: AHEAD Hà Nội

Số 18 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Phone:

0913567755 - 0919442077

Email:

sale@ahead.com.vn

VPĐD 1: AHEAD Hồ Chí Minh

8/29 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Phone:

0986.077.845

VPĐD 2: AHEAD Đà Nẵng

498 Bùi Trang Chước, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Phone:

0935.516.518