Tiêu chuẩn SA 8000:2014

Tiêu chuẩn SA 8000:2014

2018-09-11 00:00:00 1112

Tháng 6/2014, Tổ chức Trách nhiệm Xã hội Quốc tế (SAI – Social Accountability International) ban hành tiêu chuẩn SA 8000:2014 thay thế cho các phiên bản cũ ra đời năm 2001, 2004 và 2008. 

Ngôn ngữ chính thức được sử dụng cho Tiêu chuẩn này và các văn bản hỗ trợ là tiếng Anh. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa các phiên bản, bản tiếng Anh là đối chiếu mặc định.

Tiêu chuẩn Xã hội SA 8000

Là bộ tiêu chuẩn tự nguyện cho hệ thống kiểm tra độc lập, Tiêu chuẩn Xã hội SA 8000 (ban hành lần thứ 4) xây dựng những yêu cầu mà các tổ chức cần đáp ứng, bao gồm việc xây dựng hoặc cải thiện quyền lợi của người lao động, điều kiện làm việc và một hệ thống quản lý hiệu quả. Tuy nhiên, việc cấp chứng nhận Tiêu chuẩn này chỉ được áp dụng cho từng nơi làm việc riêng biệt.

Những yếu tố nền tảng của Tiêu chuẩn này dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), những quy chuẩn nhân quyền quốc tế và luật lao động của nước sở tại. Những tài liệu quy chuẩn để tham chiếu cho đánh giá chứng nhận SA 8000 bao gồm Tiêu chuẩn SA 8000:2014 và Phụ lục Yêu cầu Năng lực SA 8000.

Ngoài ra, Tài liệu Hướng dẫn SA 8000 cũng hỗ trợ cho việc tuân thủ Tiêu chuẩn. Phụ lục Yêu cầu Năng lực SA 8000, là tài liệu quy chuẩn, đưa ra những yêu cầu tối thiểu về năng lực của một tổ chức đạt Tiêu chuẩn SA 8000. Phụ lục có thế được tìm thấy tại trang chủ của SAI. Tài liệu Hướng dẫn SA 8000 diễn giải Tiêu chuẩn SA 8000 và cách thức thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn; cung cấp các ví dụ về phương thức xác định mức độ tuân thủ; và được xem như là một cuốn sổ tay cho các đánh giá viên và cho các tổ chức được cấp chứng nhận Tiêu chuẩn SA 8000. Tài liệu hướng dẫn có thể được tìm thấy tại trang chủ của SAI.

Mặc dù SA 8000 có thể áp dụng toàn cầu, và chứng nhận nói chung có thể cấp cho bất kỳ quốc gia hay ngành công nghiệp nào, nhưng cũng có một số ngoại lệ đối với việc cấp chứng nhận SA 8000. Ban Tư vấn của SAI cho rằng trong một vài lĩnh vực, việc đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn đặt ra những khó khăn đặc biệt do đặc trưng và những yêu cầu kỹ thuật của ngành. Danh mục ngoại lệ này có thể tìm tại trang chủ của SAI.

Tiêu chuẩn SA 8000 được xem xét định kỳ khi điều kiện thực tế thay đổi. Các sửa đổi này cũng bao gồm những sửa đổi và ý kiến đóng góp nhận được từ các bên liên quan. Từ đó, hy vọng Tiêu chuẩn, (cũng như Phụ lục Yêu cầu Năng lực SA 8000 và Tài liệu Hướng dẫn đi kèm) sẽ tiếp tục được cải tiến, với sự giúp đỡ của nhiều cá nhân và tổ chức. SAI khuyến khích các đề nghị của các cá nhân/tổ chức. 

iso-ahead tổng hợp

Bình luận:

Trụ sở chính: AHEAD Hà Nội

Số 18 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Phone:

 0332340426

Email:

phuongmkt.ahead@gmail.com

VPĐD 1: AHEAD Hồ Chí Minh

8/29 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh
Phone:

0933096426 - 0931796188

Email:

vanpham.ahead@gmail.com

VPĐD 2: AHEAD Đà Nẵng

Số 32 Tôn Thất Đạm, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Phone:

 0236.6559 658 - 0935 516518