NÔNG NGHIỆP TÁI TẠO LÀ GÌ? - ÁP DỤNG CHỨNG NHẬN HỮU CƠ TÁI TẠO VÀO NÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP TÁI TẠO LÀ GÌ? - ÁP DỤNG CHỨNG NHẬN HỮU CƠ TÁI TẠO VÀO NÔNG NGHIỆP

2023-06-06 16:16:38 18684

Nông nghiệp tái tạo là một cách tiếp cận môi trường hấp dẫn đối với sản xuất nông nghiệp cho phép các hệ thống tự nhiên tự đổi mới, một khái niệm mới về nâng cao thế giới tự nhiên thay vì áp đặt một biện pháp kiểm soát xâm lấn. Đó là trẻ hóa các phương pháp canh tác ít gây hại cho đất đai và môi trường hơn so với các hệ thống nông nghiệp trước đây đang áp dụng.

Bằng cách trả lại cho thiên nhiên nhiều hơn những gì chúng ta nhận được, chúng ta sẽ mang thiên nhiên đến gần chúng ta hơn và đưa chúng ta đến gần thiên nhiên hơn. Canh tác cân bằng với thiên nhiên và cộng đồng mang lại cảm giác thống nhất và toàn vẹn, củng cố mối quan hệ giữa hai bên. Nó khá đơn giản- khái niệm canh tác hài hòa xung quanh việc thực hiện các biện pháp canh tác nông nghiệp và hệ thống cây trồng giúp tăng cường độ màu mỡ của đất, đưa chất dinh dưỡng trở lại đất, tăng khả năng giữ nước của đất, loại bỏ carbon dioxide khỏi khí quyển và đáng chú ý nhất là thích nghi với các hệ sinh thái ở mà chúng đã trưởng thành.

Nông nghiệp tái tạo còn là phương pháp bảo vệ cảnh quan nhằm mục đích bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của hành tinh. Trên thực tế, đây là một phương pháp canh tác sinh thái cho phép tái tạo cảnh quan và môi trường, thay vì khai thác cạn kiệt và tàn phá thiên nhiên.

Một số ví dụ về nông nghiệp tái tạo bao gồm: nuôi trồng thủy sản;  tăng trưởng cây trồng với đầu vào sinh học trên đồng cỏ bản địa; quản lý rừng; tích hợp chăn nuôi đa dạng; lâm nghiệp thực phẩm; chăn thả toàn diện; sinh học năng động (nông nghiệp sạch tự nhiên)  luân chuyển đa dạng (luân canh, xen canh);  trồng cây che phủ.

Những phương pháp này nhằm mục đích làm giàu đất bằng cách tạo ra một hệ sinh thái tự duy trì đóng góp cho nền kinh tế - một hệ thống canh tác làm giảm và đảo ngược các tác động môi trường.

Để việc làm nông nghiệp tái tạo một cách bài bản và bền vững trên thế giới đã hình thành tổ chức Liên minh hữu cơ tái tạo (Regenerative Organic Alliance – ROA) với  sự tham gia của một số tổ chức nông dân,  lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia về sức khỏe của đất, phúc lợi động vật và công bằng xã hội. Từ năm 2017 ROA đã thiết lập tiêu chuẩn và áp dụng Chứng nhận hữu cơ tái tạo (Regenerative Organic Certified™ - ROC) vào sản xuất nông, lâm nghiệp. ROC bao gồm các yêu cầu đối với hoạt động trồng trọt và chăn nuôi gia súc, vận chuyển, giết mổ và một số cơ sở chế biến với mục tiêu của thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp toàn diện trong một chứng nhận bao gồm 3 trụ cột:

      1. Sức khỏe của đất và quản lý đất đai: tăng chất hữu cơ của đất theo thời gian và cô lập carbon bên dưới và bên trên mặt đất, đây có thể là một công cụ để giảm thiểu biến đổi khí hậu
       2. Phúc lợi động vật: cải thiện cách thức chăm sóc động vật
       3. Công bằng xã hội: mang lại sự ổn định và công bằng về kinh tế cho nông dân, chủ trang trại và người lao động.

Những trụ cột này thúc đẩy phong trào bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, nâng cao các mục tiêu trong sản xuất nông nghiệp ở các vùng và tổ chức áp dụng Chứng nhận hữu cơ tái tạo - ROC.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn vào ba trụ cột này:

Sức khỏe của đất và Quản lý đất
Sẽ không có thức ăn nếu không có đất, sự sống bắt đầu từ trong lòng đất. Thế giới cần phải bắt đầu thực hiện các biện pháp canh tác phục hồi, sự vắng mặt của nó có thể gây nguy hiểm cho an ninh lương thực toàn cầu, gây nguy hiểm cho tương lai của các thế hệ sắp tới.

Sức khỏe của đất có mối liên hệ chặt chẽ với nồng độ chất hữu cơ trong đất. Phương pháp tiếp cận bảo tồn đất tích hợp của canh tác tái tạo neo chặt quá trình quang hợp để tạo ra các cửa chớp trên chu trình carbon và cải thiện sức khỏe của đất, tự động nâng cao hiệu suất cây trồng.

Thuốc trừ sâu nông nghiệp, phân bón natri, khai thác carbon và làm đất có những hậu quả tiêu cực đối với đất. Nông nghiệp tái tạo di ngược cách làm này để thúc đẩy sự phát triển lâu dài. Nó kết hợp nhiều yếu tố khác nhau để tạo ra những vụ thu hoạch bội thu và bội thu hơn trong khi vẫn phục hồi đất đã bị cạn kiệt. Những yếu tố đó bao gồm:

       ◾ Xây dựng chất hữu cơ cho đất
       ◾ Bảo tồn đất canh tác
       ◾ Trồng cây che phủ
       ◾ Luân canh cây trồng
       ◾ Không làm biến đổi hoặc chỉnh sửa gen
       ◾ Không áp dụng hệ thống canh tác không dùng đất
       ◾ Không sử dụng nguyên vật liệu tổng hợp
       ◾ Thúc đẩy đa dạng sinh học
       ◾ Chăn thả luân phiên

Chăm sóc Động vật:
Vật nuôi bón phân cho đất, giúp kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại, đồng thời hạn chế xói mòn đất bằng cách giữ lại độ ẩm. Nhưng các thực hành có hại của quản lý chăn nuôi công nghiệp gây căng thẳng cho động vật, dẫn đến việc sử dụng kháng sinh để ngăn ngừa bệnh động vật. Điều này tạo ra chất thải gây ô nhiễm, cuối cùng góp phần vào biến đổi khí hậu.

Chăn nuôi là một thành phần thiết yếu trong canh tác tái tạo, một mức độ đáng kể về phúc lợi động vật là rất quan trọng đối với trẻ hóa nông nghiệp, năng suất và lợi nhuận. Quản lý đàn với tiêu chuẩn chăm sóc động vật ưu việt sẽ tạo ra chất lượng thịt và sữa cao hơn.

Trong Phúc lợi Động vật, có một số thuộc tính và chúng ta sẽ xem xét kỹ từng thuộc tính. Những thuộc tính này là:

       1. Năm quyền tự do
             ◽ Không bị khó chịu
             ◽ Tự do khỏi sợ hãi và đau khổ
             ◽ Không bị đói
             ◽ Không bị đau đớn, chấn thương hoặc bệnh tật
             ◽ Tự do thể hiện hành vi bình thường
       2. Chăn thả tự do và được bổ sung thường xuyên các khoáng chất cần thiết cho quá trình phát triển.
       3. Hạn chế vận chuyển
       4. Không bị nuôi nhốt cưỡng bức
       5. Có nơi trú ẩn thích hợp

Công bằng xã hội:

Nông nghiệp tái tạo cải thiện cuộc sống của nông dân và các bên liên quan khác, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo. Mục tiêu là tạo ra đủ thực phẩm chất lượng cao và các nguồn cung cấp khác để đáp ứng nhu cầu. Quá nhiều công nhân nông nghiệp tham gia thu thập và đóng gói cung cấp thực phẩm hoạt động trong môi trường làm việc bị bóc lột lao động. Và một cách tiếp cận để các tổ chức hỗ trợ và cam kết thu hẹp khoảng cách lớn về hiểu biết về công bằng xã hội là chứng nhận ROC.

Công bằng xã hội có những thuộc tính như sau:

       ◾ Xây dựng năng lực
       ◾ Tổ chức dân chủ
       ◾ Thanh toán công bằng cho nông dân
       ◾ Tự do lập hội
       ◾ Điều kiện làm việc tốt
       ◾ Mức lương đủ sống
       ◾ Cam kết dài hạn
       ◾ Không lao động cưỡng bức
       ◾ Minh bạch và trách nhiệm giải trình

Trụ cột Công bằng xã hội đại diện cho một cơ sở quan trọng để tạo điều kiện cho sản xuất và cung ứng sản xuất tích hợp và bền vững,  phát triển một tương lai tươi sáng hơn, lành mạnh hơn và tốt đẹp hơn. Nó ủng hộ các khoản thanh toán công bằng cho nông dân, điều kiện làm việc an toàn và mức lương đủ sống.

Nông nghiệp tái tạo là hiện thân của khái niệm trưởng tổng thể gắn bó chặt chẽ với mọi người và mọi thứ tham gia vào quá trình này. Canh tác với thiên nhiên dạy chúng ta rằng không nên coi thường bất cứ điều gì trong một môi trường lành mạnh, cho dù đó là vi sinh vật trong đất, biến đổi khí hậu hay các vấn đề xã hội đang làm tê liệt. Và điều này cũng đúng với sự phát triển kinh doanh. Các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững nhận ra rằng lợi nhuận nhanh chóng hoặc lợi nhuận của cổ đông không phải là chỉ số tốt nhất cho sự thành công lâu dài. Muốn phát triển bền vững thì lợi nhuận của họ được tạo ra từ phải từ việc cải thiện xã hội và môi trường xung quanh, chứ không phải từ việc khai thác tối đa tới cạn kiệt nó.

 Để tư vấn, áp dụng và chứng nhận Tiêu chuẩn Regenerative Organic Certified vào nông nghiệp tái tạo bạn hãy liên hệ với chúng tôi:

☎ Ms. Mỹ Hạnh - 0935.516.518

Ms. Trường - 0986.077.845

Địa chỉ văn phòng Ahead :
1. Trụ sở chính: AHEAD Hà Nội:  Số 18 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2. VPĐD 1, AHEAD Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh
3. VPĐD 2, AHEAD Đà Nẵng: Số 498 Bùi Trang Chước, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

  • Từ khóa:

Bình luận:

Trụ sở chính: AHEAD Hà Nội

Số 18 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Phone:

0913567755 - 0919442077

Email:

sale@ahead.com.vn

VPĐD 1: AHEAD Hồ Chí Minh

8/29 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Phone:

0986.077.845

VPĐD 2: AHEAD Đà Nẵng

498 Bùi Trang Chước, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Phone:

0935.516.518