vietnamese english

NGÀNH DU LỊCH

AHEAD Hà Nội

  • Phone: (84.24) 3200 9295
  • info.isoahead@gmail.com

AHEAD Hồ Chí Minh

  • Phone: (84.28) 62 922 144
  • info@iso-ahead.com

AHEAD Đà Nẵng

  • Phone: (84.236) 2219 374
  • ahead1.danang@gmail.com
Tiêu chí ngành GSTC cho khách sạn

Tiêu chí ngành GSTC cho khách sạn

Tiêu chí khách sạn được tổ chức xoay quanh bốn chủ đề chính: lập kế hoạch bền vững hiệu quả, tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội cho cộng đồng địa ph

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!

Call now