Khóa đào tạo Online Đánh giá viên trưởng ISO/IEC 20000:2018- HTQL dịch vụ Công nghệ thông tin

Khóa đào tạo Online Đánh giá viên trưởng ISO/IEC 20000:2018- HTQL dịch vụ Công nghệ thông tin

2021-07-06 16:13:26 110

“Khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng này sẽ cho phép bạn thực hiện các cuộc đánh giá hiệu quả trong bất kỳ tình huống đánh giá nào”

TỔNG QUAN VỀ KHÓA ĐÀO TẠO

Khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng ISO/IEC 20000: 2018 này sẽ cho phép bạn thực hiện các cuộc đánh giá hiệu quả trong bất kỳ tình huống đánh giá nào. Khóa học cung cấp cho bạn các kỹ năng để lập kế hoạch, tiến hành, lãnh đạo và báo cáo đánh giá cho bên thứ nhất (trong tổ chức của bạn), bên thứ hai (nhà cung cấp) và với các tổ chức bên thứ ba.

Khóa học sẽ cung cấp cho bạn kiến ​​thức để hiểu, thực hiện và đánh giá các Hệ thống Quản lý Dịch vụ Công nghệ Thông tin. Khóa học cũng hỗ trợ bạn hiểu được các kỹ năng giao tiếp và giao tiếp giữa các cá nhân cần thiết cho Kiểm toán viên và trưởng nhóm Kiểm toán. Khóa học có sự tham gia của học viên ở mức độ cao thông qua các cuộc thảo luận, đóng vai và nghiên cứu tình huống được sử dụng để củng cố các khái niệm và cung cấp thực hành trong việc áp dụng chúng.

Khóa đào tạo Online Đánh giá viên trưởng  ISO/IEC 20000:2018- HTQL dịch vụ Công nghệ thông tin

ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ

Khóa học này phù hợp với:

- Các chuyên gia chịu trách nhiệm phát triển và triển khai các hệ thống quản lý dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 20000: 2018.

- Đánh giá viên và đánh giá viên chính, những người được yêu cầu thực hiện đánh giá an ninh nội bộ / bên ngoài, các chuyên gia CNTT và Bảo mật.

KẾT QUẢ CỦA KHÓA HỌC

Vào cuối khóa học này, những người tham gia sẽ có thể:

Hiểu biết

- Mục đích và các yêu cầu của mỗi điều khoản và mối quan hệ của nó với các yêu cầu quản lý dịch vụ vận hành của tổ chức và các yêu cầu tuân thủ pháp luật

- Tài liệu yêu cầu và phân tích mối quan hệ giữa các hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin khác nhau tài liệu ISO 20000: 2018

- Cách thức triển khai lập kế hoạch, chính sách, mục tiêu và quy trình Công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn ISO 20000: 2018 và liên quan đến bối cảnh của tổ chức; 

- Quá trình giải quyết các cải tiến trong Hệ thống Quản lý Dịch vụ Công nghệ Thông tin của tổ chức và xác minh rằng các cải tiến đã xác định được quản lý một cách hiệu quả.

Đánh giá

- Hiểu việc áp dụng các nguyên tắc, thủ tục và phương pháp đánh giá.

- Hiểu được việc tiến hành một cuộc đánh giá hiệu quả trong bối cảnh tình hình tổ chức của bên được đánh giá

- Hiểu việc áp dụng các quy định và các cân nhắc khác có liên quan đến cuộc đánh giá, hệ thống quản lý và việc tiến hành cuộc đánh giá.

- Hiểu và thực hành các hành vi cá nhân cần thiết để tiến hành đánh giá hệ thống quản lý một cách hiệu quả và hiệu quả

- Thành lập và lập kế hoạch hoạt động của nhóm đánh giá

- Tổ chức và chỉ đạo các thành viên trong nhóm đánh giá

- Chuẩn bị và hoàn thành báo cáo đánh giá

- Sử dụng các phương pháp đánh giá từ xa.

CÔNG NHẬN TOÀN CẦU

- Sau khi hoàn thành thành công bài đánh giá khóa học, những người tham gia sẽ được cấp 'Chứng chỉ Đánh giá viên trưởng’, bao gồm các năng lực của Exemplar Global-IT, Exemplar Global-AU và Exemplar Global-TL.

- Chứng chỉ này cho phép các ứng viên đăng ký vào Exemplar Global (trước đó là RABQSA International) để được cấp chứng chỉ đánh giá viên tạm thời.

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

- Nếu đơn vị là khách hàng của AHEAD thì dc giảm 10% học phí

- Đơn vị có 3 người tham dự trở lên thì giảm 5% học phí

- Hình thức học: Online

ĐĂNG KÝ KHÓA ĐÀO TẠO ONLINE

1. Trụ sở chính: AHEAD Hà Nội

Số 18 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

☎️ 0332340426

✉phuongmkt.ahead@gmail.com

2. VPĐD 1: AHEAD Hồ Chí Minh

8/29 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh

☎️ 0933096426 - 0931796188

✉ vanpham.ahead@gmail.com

3. VPĐD 2: AHEAD Đà Nẵng

 Số 32 Tôn Thất Đạm, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

☎️ 0236.6559 658 - 0935 516518

✉ ahead1.danang@gmail.com

Bình luận:

Trụ sở chính: AHEAD Hà Nội

Số 18 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Phone:

 0332340426

Email:

phuongmkt.ahead@gmail.com

VPĐD 1: AHEAD Hồ Chí Minh

8/29 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh
Phone:

0933096426 - 0931796188

Email:

vanpham.ahead@gmail.com

VPĐD 2: AHEAD Đà Nẵng

Số 32 Tôn Thất Đạm, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Phone:

 0236.6559 658 - 0935 516518