Giới thiệu tiêu chuẩn BSCI

Giới thiệu tiêu chuẩn BSCI

2018-09-11 00:00:00 9261

Tiêu chuẩn BSCI là viết tắt của: Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, ra đời năm 2003 từ đề xướng của Hiệp hội Ngoại thương (FTA) với mục đích thiết lập một diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

Phù hợp với các Công ước ILO, Công ước Quốc tế về Quyền Con người của Liên Hiệp Quốc, Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em và về việc loại bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử đối với phụ  nữ,  Bản  khế  ước  Toàn  cầu  của  Liên  Hiệp  Quốc  và  Hướng  dẫn  của  OECD  dành  cho  các  Doanh nghiệp Đa Quốc gia và các Hiệp định quốc tế liên quan khác, Bộ Qui tắc Ứng xử của BSCI nhằm hướng đến đảm bảo sự tuân thủ với các tiêu chuẩn xã hội và môi trường cụ thể.

Khi các công ty ký kết tuân thủ theo Bộ Qui tắc Ứng Xử BSCI nghĩa là trong phạm vi ảnh hưởng của mình các công ty cam kết thừa nhận các tiêu chuẩn về xã hội và môi trường  qui định trong Bô Qui tắc Ứng xử này và đảm bảo trong các chính sách của mình sẽ có các biện pháp phù hợp để triển khai thực hiện và tuân thủ. 

Ngoài ra, các công ty cung ứng phải đảm bảo Bộ Qui tắc ứng xử này cũng sẽ được tuân thủ bởi các nhà thầu phụ của mình có tham gia trong các quy trình sản xuất từ các giai đoạn bắt đầu cho đến khi sản phẩm được hoàn thành. Trong phạm vi được lựa chọn để hành động và để áp dụng các biện pháp thích hợp, các công ty cung ứng cần phải thực hiện các tiêu chuẩn sau đây theo một phương pháp mang tính phát triển, Phiên bản hiện hành của Bộ Quy tắc là phiên bản thứ ba, được ban hành vào năm 2009:

- Tuân thủ pháp luật.
- Tự do lập Hội và Quyền Thương lượng Tập thể.
- Cấm Phân biệt đối xử.
- Lương bổng.
- Thời Giờ làm việc.
- An toàn & Sức khỏe tại nơi làm việc.
- Cấm sử dụng Lao động Trẻ em.
- Cấm Cưỡng bức Lao động và các Biện pháp Kỷ luật.
- Các vấn đề về an toàn và môi trường. 
- Hệ thống Quản lý.

 2. Đối tượng áp dụng?

Tiêu chuẩn BSCI 2003 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...

Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội.

Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn BSCI 2003, tổ chức có hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn lao động, công nhân được đối xử công bằng, nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động, khách hàng và yêu cầu luật pháp.

3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống BSCI

- Sản phẩm được tạo ra không từ những lao động bị áp bức, cưỡng ép, lao động trẻ em...

- Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu, có thể dễ dàng xuất khẩu cho các nước khối Châu Âu và Châu Mỹ.

- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.

- Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.

- Nâng suất lao động tăng.

- Và rất nhiều lợi ích khác...

Xêm thêm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm iso 22000

 

☎️  Liên hệ tư vấn chứng nhận: Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD Consulting & Training)

Trụ sở chính AHEAD Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Email: isoahead@gmail.com /Tel: (84.24) 6321 5109

AHEAD Hồ Chí Minh: Số 8/29 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh - Tel: (84.28) 2226 8288; Phone : 0931796188; Email: vanpham.ahead@gmail.com 

AHEAD Đà Nẵng: Số 32 Tôn Thất Đạm, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng - Tel: (84.236) 2219 374; Phone : 0986 077 845