Chứng nhận ISO 14064

Chứng nhận ISO 14064

2022-07-20 10:53:00 481

Biến đổi khí hậu được xác định là một trong những thách thức chính mà các quốc gia, chính phủ, hệ thống kinh tế và người dân phải đối mặt trong những thập kỷ tới. Biển đổi khí hậu có những tác động đến cả con người và các hệ thống tự nhiên và có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong việc sử dụng tài nguyên trong sản xuất và các hoạt động kinh tế.

Do đó ISO 14064 đã được hình thành phát triển và thực hiện ở cấp quốc tế, khu vực, quốc gia và địa phương nhằm hạn chế nồng độ khí nhà kính (GHG) trong bầu khí quyển của Trái đất. Các sáng kiến này dựa trên định lượng KNK, về giám sát, báo cáo và xác minh phát thải KNK và loại bỏ chúng.

Chương trình dành cho bất kỳ tổ chức nào cung cấp sản phẩm và dịch vụ và những ai muốn định lượng lượng khi thải nhà kinh liên quan đến vòng đời của các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp (Dấu chân các-bon), và truyền đạt kết quả ra bên ngoài. Một số lĩnh vực đã tham gia với sự quan tâm đặc biệt, bao gồm ngành công nghiệp thực phẩm, lĩnh vực chất tẩy rửa, các tổ chức biểu tình và sự kiện, và tất cả các tổ chức có hoạt động hướng đến người tiêu dùng cuối cùng

Khung pháp lý cần tham khảo để đạt được chứng nhận về lượng khí thải carbon trên toàn cầu là ISO 14064-1 minh họa các nguyên tắc và yêu cầu, cấp độ của tổ chức, đối với việc định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính (GHG) và loại bỏ. Nó bao gồm các yêu cầu về thiết kế, phát triển, quản lý, báo cáo và xác minh việc kiếm kế khi nhà kính của một tổ chức.

ISO 14064:2018 là gì?

ISO 14064 là một phần bổ sung cho bộ tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế ISO 14000. Các chính phủ và các ngành công nghiệp có thể sử dụng các tiêu chuẩn này để giảm phát thải KNK (Khí Nhà Kính), quản lý dấu chân các-bon và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán khí thải.

Tiêu chuẩn ISO 14064 bao gồm ba phần:

ISO 14064-1 quy định các nguyên tắc và yêu cầu ở cấp độ tổ chức để định lượng và báo cáo phát thải và loại bỏ khí nhà kính (GHG). Nó bao gồm các yêu cầu về thiết kế, phát triển, quản lý, báo cáo và xác minh kiểm kê KNK của một tổ chức.

ISO 14064-2 quy định các nguyên tắc và yêu cầu và cung cấp hướng dẫn ở cấp dự án để định lượng, giám sát và báo cáo các hoạt động nhằm giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính (GHG). Nó bao gồm các yêu cầu về lập kế hoạch dự án KNK, xác định và lựa chọn các nguồn, bể chứa và bể chứa KNK liên quan đến dự án và kịch bản cơ sở, giám sát, định lượng, lập hồ sơ và bảo cáo việc thực hiện dự án KNK và quản lý chất lượng dữ liệu.

ISO 14064-3 quy định các nguyên tắc và yêu cầu và cung cấp hướng dẫn cho những người tiến hành hoặc quản lý việc xác nhận và / hoặc xác minh các khẳng định về khí nhà kính (GHG). Nó có thể được áp dụng để định lượng tổ chức hoặc dự án KNK, bao gồm định lượng, giám sát và báo cáo KNK được thực hiện theo ISO 14064-1 hoặc ISO 14064-2

Tiêu chuẩn ISO 14064 (xuất bản năm 2006 và đầu năm 2007) là một phần của bộ Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 về quản lý môi trưởng. Tiêu chuẩn ISO 14064 cung cấp cho các chính phủ, doanh nghiệp, khu vực và các tổ chức khác một bộ công cụ tích hợp cho các chương trình nhằm đo lường, định lượng và giảm phát thải khí nhà kinh. Các tiêu chuẩn này cho phép các tổ chức tham gia vào các kế hoạch kinh doanh khi thải bằng cách sử dụng một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu.

ISO 14064 - 2006 là một tiêu chuẩn ba phần bao gồm một tập hợp các tiêu chí xác minh và tính toàn KNK. Các tiêu chuẩn xác định thông lệ quốc tế tốt nhất trong việc quản lý, báo cáo và xác minh thông tin và dữ liệu khí nhà kính. Việc sử dụng các phương pháp tiếp cận được tiêu chuẩn hóa để tính toán và xác minh dữ liệu phát thải phải đảm bảo rằng một tấn CO2, ví dụ, luôn giống nhau ở bất cứ nơi nào nó xảy ra. Do đó những điều không chắc chắn xung quanh các tuyên bố và phát thải phải được so sánh trên toàn cầu và các nhóm người dùng chính phủ thương nhân thị trường và các bên liên quan khác có thể dựa vào dữ liệu được trình bày và các tuyên bố được đưa ra.

Lợi ích của chứng nhận ISO 14064:2018: ISO 14064 nhằm mang lại lợi ích cho các tổ chức, những người đề xuất dự án và các bên liên quan khác trên toàn cầu bằng cách cung cấp sự rõ ràng và nhất quán cho việc định lượng, giám sát, báo cáo và xác nhận hoặc kiểm kê KNK hoặc các dự án liên quan đến KNK. Đặc biệt, việc sử dụng tiêu chuẩn cho phép:

Tăng cường tính toàn vẹn về môi trường của việc định lượng KNK

Nâng cao độ tin cậy, tỉnh nhất quán và tính minh bạch của việc định lượng, giám sát và báo cáo KNK, bao gồm giảm phát thải và tăng cường loại bỏ trong các dự án liên quan đến KNK

Đáp ứng được yêu cầu của luật pháp và các đối tác/ khách hàng

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý KNK của một tổ chức

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các dự án liên quan đến KNK

Tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng giám sát những thay đổi về hiệu suất và tiến độ trong việc giảm phát thải và tăng loại bỏ KNK

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bố các khoản tín dụng và trao đổi các đơn vị giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ KNK

Những lợi ích chính cần đạt được là:

Đo điểm chuẩn giữa các sản phẩm và dịch vụ tương tự

Dễ dàng đánh giá cấu hình sản phẩm thay thế, cung cấp và phương pháp sản xuất

Trong việc lựa chọn nguyên liệu và lựa chọn nhà cung cấp trên cơ sở phát thải khí nhà kính liên quan đến chúng

Cơ sở kiến thức để khỏi xưởng các dự án giảm phát thải khí nhà kính và lượng hóa các kết quả đạt được

Chứng minh cho khách trong và các bên liên quan cam kết thực sự đối với trách nhiệm với môi trường và xã hội

Xác định các cơ hội để tiết kiệm chi phí năng lượng

Chứng minh cho khách hàng và các bên liên quan cam kết thực sự đối với trách nhiệm với môi trường và xã hội

Các lợi thế cạnh tranh có thể có (ví dụ: Mua sắm công xanh)

Dễ dàng thích ứng với các yêu cầu trong trường hợp đưa ra các chương trình hoặc các quy định bắt buộc

Thúc đẩy tính nhất quán, minh bạch và đáng tin cậy trong định lượng, giám sát, báo cáo và giảm thiểu KNK

Xác định và quản lý các khoản nợ, tài sản và rủi ro liên quan đến KNK

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán các khoản hỗ trợ hoặc tín dụng KNK

Hỗ trợ thiết kế, phát triển và thực hiện các chương trình hoặc chương trình KNK có thể so sánh và nhất quán

Xây dựng các cơ chế nội bộ mạnh mẽ để định lượng, quản lý và báo cáo phát thải KNK

Xây dựng lòng tin với các bên liên quan

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý KNK của các tổ chức cho tương lại

Cung cấp khả năng theo dõi hiệu suất và tiến độ trong việc giảm phát thải KNK hoặc tăng loại bỏ KNK

Lộ trình cho công ty chuẩn bị chứng nhận ISO 14064:2018: Tổ chức mong muốn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 14064:2018 cần thực hiện:

1. Xây dựng các tài liệu quản lý cần thiết: Với khách hàng có nhu cầu chứng nhận ISO 14064.2018, AHEAD sẽ cung cấp miễn phí bộ quy trình chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015. Điều này sẽ giúp cho công ty nhanh chóng xây dựng ISO 14064.

2. Áp dụng quy trình đã ban hành, các quy trinh sau khi soạn thảo, bạn có thể ban hành dưới dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử.

3. Thực hiện khảo sát, thu thập các số liệu phát thải khí nhà kính và Lập Báo cáo

4. Họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lí khí nhà kính

5. Mời tổ chức bên ngoài đánh giá cấp chứng nhận ISO 14064: 2018

Liên hệ tư vấn chứng nhận

Ms. Mỹ Hạnh – 0935516518

Email: mkt.ahead@gmail.com

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Phát triển Doanh nghiệp Á Châu

Văn phòng Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng Đà Nẵng: 32 Tôn Thất Đạm, Thanh Khê, Đà Nẵng

Văn phòng Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bình luận:

Trụ sở chính: AHEAD Hà Nội

Số 18 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Phone:

 0332340426

Email:

phuongmkt.ahead@gmail.com

VPĐD 1: AHEAD Hồ Chí Minh

8/29 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh
Phone:

0935 516518- 0332340426

Email:

info.isoahead@gmail.com

VPĐD 2: AHEAD Đà Nẵng

Số 498 Bùi Trang Chước, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Phone:

 0236.6559 658 - 0935 516518