TIÊU CHUẨN ISO 59020:2024 : KINH TẾ TUẦN HOÀN - ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT TUẦN HOÀN

TIÊU CHUẨN ISO 59020:2024 : KINH TẾ TUẦN HOÀN - ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT TUẦN HOÀN

2024-07-10 15:39:03 63

Kinh tế tuần hoàn (Circular economy) là một mô hình kinh tế được thiết kế để tận dụng tối đa tài nguyên và giảm thiểu sự lãng phí, nó được phục hồi hoặc tái tạo theo ý định và thiết kết đã đưa ra. Mục đích của kinh tế tuần hoàn là nhằm kéo dài thời gian sử dụng các sản phẩm, trang bị và cơ sở hạ tầng nhằm tăng năng suất của các tài nguyên này. Tất cả các "phế thải" của một quy trình sản xuất tiêu dùng đều nên được xem như nguyên vật liệu của các quy trình sản xuất tiêu dùng khác, bất kể đó là sản phẩm phụ hay tài nguyên được thu hồi từ một quy trình công nghiệp khác hay tài nguyên được tái sinh cho môi trường tự nhiên. Tiêu chuẩn ISO 59020:2024 : kinh tế tuần hoàn - Đo lường và đánh giá hiệu suất tuần hoàn đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững của lên hiệp quốc.

Tiêu chuẩn ISO 59020: 2024 là gì?

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế  đã đưa ra ba tiêu chuẩn chuyển đổi (ISO 59004, ISO 59010 và ISO 59020) để hướng dẫn chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Các tiêu chuẩn này cung cấp lộ trình cho các hoạt động kinh doanh bền vững và nền kinh tế toàn cầu phục hồi. Bộ tiêu chuẩn kinh tế tuần hoàn của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế giúp hướng dẫn các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn nhấn mạnh vào việc quản lý bền vững và tái tạo tài nguyên thiên nhiên. Các tiêu chuẩn này cung cấp sự hiểu biết chung về từ vựng, nguyên tắc, cách triển khai, mô hình kinh doanh, mạng lưới giá trị, phép đo lường và đánh giá – tất cả những gì cần thiết để hành động ngay bây giờ.

Đối với tiêu chuẩn ISO 59020 đặt ra các yêu cầu và hướng dẫn cho tổ chức để đo lường và đánh giá hiệu suất tái chế của họ trong các hệ thống kinh tế được xác định. Tiêu chuẩn này nhằm mục đích chuẩn hóa quy trình mà tổ chức thu thập và tính toán dữ liệu bằng cách sử dụng các chỉ số tái chế bắt buộc và tùy chọn, đảm bảo kết quả nhất quán và xác minh được. Nó cung cấp một khung cấu trúc để xác định ranh giới hệ thống, lựa chọn các chỉ số phù hợp và giải thích dữ liệu để đánh giá hiệu suất tái chế ở nhiều cấp độ - từ cấp vùng và liên tổ chức đến cấp tổ chức và sản phẩm cụ thể.

Tại sao ISO 59020 quan trọng?

     ◾ Cung cấp một khuôn khổ rõ ràng để đo lường hiệu suất tuần hoàn.
     ◾ Giúp các tổ chức liên kết với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu
     ◾ Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong báo cáo môi trường
     ◾ Hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu
     ◾ Phù hợp với Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc và Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) 1-16

Đối tượng nào áp dụng tiêu chuẩn ISO 59020: 2024 ?

Bất kỳ tổ chức nào cam kết chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn đều cần đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động tuần hoàn của mình.

Cấu trúc tiêu chuẩn

     1. Phạm vi .
     2. Tài liệu tham khảo chuẩn mực.
     3. Thuật ngữ và định nghĩa.
     4. Các nguyên tắc đo lường và đánh giá tính tuần hoàn.
     5. Khung đo lường và đánh giá hiệu suất tính tuần hoàn.
     6. Thiết lập ranh giới.
     7. Đo lường tính tuần hoàn và thu thập dữ liệu .
     8. Đánh giá và báo cáo tính tuần hoàn
     Phụ lục A : Các chỉ số tuần hoàn cốt lõi và đo lường dữ liệu
     Phụ lục B : Các chỉ số bổ sung
     Phụ lục C : Các phương pháp bổ sung
     Phụ lục D : Nền kinh tế tuần hoàn và SDGs
     Phụ lục E : Dòng chảy của tài nguyên không được thu hồi bởi hệ thống tập trung
     Phụ lục F: Các loại dữ liệu
     Phụ lục G : Các khuyến nghị liên quan đến tính toán và tổng hợp các hệ thống cơ bản.
     Phụ lục H : Các ví dụ minh họa

Vì sao nên chọn AHEAD tư vấn phát triển bền vững

      ◾ Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành
      ◾ Hơn 40 chuyên gia trong và ngoài nước
      ◾ Tư vấn chứng nhận thành công cho hơn 2500 khách hàng
      ◾ Dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả, chi phí hợp lý
      ◾ Cam kết đồng hành đến khi khách hàng hoàn thành dự án

Vậy bạn còn chần chừ gì mà không liên hệ ngay hôm nay để AHEAD cùng hỗ trợ doanh nghiệp bạn tiến tới mục tiêu phát triển bền vững tốt nhất.

 *Liên hệ để được tư vấn và chứng nhận:

Ms. Mỹ Hạnh:           0935.516.518
Ms. Hải Trường:       0986.077.845

*Văn phòng AHEAD:

▶️ Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
▶️ Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
▶️ Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

  • Từ khóa:

Bình luận:

Trụ sở chính: AHEAD Hà Nội

Số 18 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Phone:

0913567755 - 0919442077

Email:

sale@ahead.com.vn

VPĐD 1: AHEAD Hồ Chí Minh

8/29 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Phone:

0986.077.845

VPĐD 2: AHEAD Đà Nẵng

498 Bùi Trang Chước, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Phone:

0935.516.518