MỘT SỐ CHỨNG NHẬN SINH THÁI XANH QUAN TRỌNG

MỘT SỐ CHỨNG NHẬN SINH THÁI XANH QUAN TRỌNG

2023-03-07 16:46:09 139

CHỨNG NHẬN SINH THÁI XANH LÀ GÌ ? ( ECO CERTIFICATION FOR GREEN)

            Một sản phẩm sinh thái xanh nói chung có thể được hiểu rằng, từ khâu khai thác và chế biến nguyên liệu đến sử dụng và thải bỏ khi hết hạn sử dụng, làm giảm tác động của nó đối với môi trường một cách triệt để nhất có thể. Mục tiêu của Chứng nhận Sản phẩm Xanh là để đánh giá toàn diện khuôn khổ và tối ưu hóa nhất có thể trong hoạt động bảo vệ môi trường. Hệ thống chứng nhận xanh hướng dẫn các nhà sản xuất định vị sản phẩm của họ là sinh thái xanh và thân thiện với môi trường.

TẠI SAO CẦN CHỨNG NHẬN XANH ?

             Chứng nhận xanh là những chứng nhận có giá trị có thể giúp các Doanh nghiệp chứng minh các sản phẩm, dịch vụ và thực tiễn bền vững của họ cho nhân viên, khách hàng, đối tác và nhà đầu tư. Nếu bạn muốn doanh nghiệp của mình trở thành một doanh nghiệp được biết đến với những nhân viên nhiệt tình và những khách hàng tôn trọng và ngưỡng mộ doanh nghiệp cũng như thương hiệu của bạn, thì bạn cần thể hiện cho họ thấy rằng bạn quan tâm đến môi trường và trách nhiệm xã hội một cách đáng tin cậy và minh bạch. Một số chứng nhận doanh nghiệp xanh (CERTIFICATION FOR GREEN) có thể giúp thực hiện điều này. 

MỘT SỐ CHỨNG NHẬN SINH THÁI XANH QUAN TRỌNG

1. CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001 - CERTIFICATION ISO 14001 

Chứng nhận ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường (EMS) dành cho các doanh nghiệp muốn thực hiện nghiêm túc các trách nhiệm về môi trường của mình và là EMS được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu.

Nó tập trung vào cái gì ?

Tiêu chuẩn này giúp chủ sở hữu thiết lập và đưa vào áp dụng một hệ thống quản lý nhằm giảm ô nhiễm và có tác động tích cực (hoặc ít tiêu cực) đến môi trường. Tóm lại, EMS là một tập hợp các thủ tục và thông lệ chi phối cách một doanh nghiệp tác động đến môi trường. 

ISO 14001 định hướng giúp cho doanh nghiệp tuân thủ đúng luật định về công tác bảo vệ môi trường.

Các điều khoản của ISO 14001 được sắp xếp theo các phần của ISO 9001 và tuân theo cấu trúc sau:

        ✨1-3: Giới thiệu tổng quan EMS
        ✨4: Bối cảnh của tổ chức (xác định phạm vi và quy trình của EMS)
        ✨5: Lãnh đạo (ban quản lý cần làm gì để áp dụng EMS)
        ✨6: Lập kế hoạch (các cơ hội và rủi ro được xác định và các kế hoạch được thực hiện để giải quyết chúng) – đây là phần cơ bản nếu bạn muốn triển khai tốt hệ thống
        ✨7: Hỗ trợ (cung cấp, xác định các nguồn lực cần thiết với việc xây dựng, duy trì và cải tiến của EMS)
        ✨8: Vận hành (yêu cầu quy trình EMS và ứng phó khẩn cấp)
        ✨9: Đánh giá hiệu suất (cách giám sát xem tất cả các khía cạnh của EMS có hoạt động tốt, tuân thủ, v.v.)
        ✨10: Cải tiến (giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá EMS để thúc đẩy cải tiến liên tục)

Lợi ích chứng nhận ISO 14001

Triển khai hệ thống quản lý môi trường được áp dụng sẽ giúp doanh nghiệp của bạn trở nên thân thiện hơn với môi trường. Các chính sách, chương trình, mục tiêu môi trường được đưa ra để giảm tác động môi trường và đảm bảo tuân thủ mọi quy định liên quan. 

Lợi ích cho các doanh nghiệp được công nhận là chứng nhận ISO 14001 giúp bạn được tin cậy hơn các doanh nghiệp khác chưa được chứng nhận. 

Cùng với việc được công nhận là doanh nghiệp góp phần xây dựng hành tinh xanh, EMS được triển khai đúng cách sẽ giúp bạn tiết kiệm một số chi phí từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như:

        1. Giảm hóa đơn nước và năng lượng do nỗ lực giảm mức sử dụng.
        2. Chi phí vật liệu thấp hơn do tập trung vào việc sử dụng ít hơn trong các sản phẩm và bao bì và/hoặc tìm nguồn cung ứng các tùy chọn tái chế hoặc tuần hoàn thay vì vật liệu nguyên chất.
        3. Chi phí chất thải nhỏ hơn do các sản phẩm chất thải được tái chế hoặc tái sử dụng thay vì được thu gom để xử lý, thường là ở các bãi chôn lấp.
        4. Giảm chi phí trách nhiệm pháp lý đối với các vấn đề tuân thủ pháp luật, chẳng hạn như các trường hợp ô nhiễm dẫn đến hủy hoại môi trường hoặc gây hại cho con người, vì những vấn đề này sẽ được tích cực dập tắt.
        5. Chi phí bảo hiểm thấp hơn khi các nhà cung cấp nhận ra rằng bạn là một doanh nghiệp có tổ chức tốt và có trách nhiệm.

Đây là một trong những chứng nhận sinh thái rộng lớn hơn, vì EMS có thể được thực hiện bởi hầu hết mọi loại hình, quy mô tổ chức ở bất kỳ quốc gia nào. Đối với một Doanh nghiệp  mục tiêu môi trường có thể là giảm sử dụng năng lượng và chất thải văn phòng, trong khi đối với một Doanh nghiệp khác, mục tiêu đó có thể là giảm khí thải từ nhà máy và sử dụng các vật liệu ít gây hại hơn trong sản xuất sản phẩm. 

2. NGÔI SAO NĂNG LƯỢNG (CERTIFICATION ENERGY STAR )

Chứng nhận Energy Star là gì?

Tiêu chuẩn Energy Star được đề ra năm 1992 điều hành bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) và là một trong những nhãn sinh thái dễ nhận biết nhất. Chương trình tự nguyện này đánh giá các sản phẩm như thiết bị gia dụng, thiết bị điện tử và thiết bị chiếu sáng dựa trên hiệu quả sử dụng năng lượng của chúng. Energy Star cũng có chứng nhận dành cho những ngôi nhà mới có hiệu quả sưởi ấm và làm mát vượt trội, đồng thời có các thiết bị và đồ đạc được chứng nhận Energy Star.

 

 

Cách sản phẩm có được ENERGY STAR

Để có được nhãn ENERGY STAR cho các sản phẩm, các nhà sản xuất phải ký một thỏa thuận chính thức với EPA và các sản phẩm phải được bên thứ ba chứng nhận đáp ứng các yêu cầu hiệu suất nghiêm ngặt. Chứng nhận của bên thứ ba đảm bảo các sản phẩm được kiểm tra và xem xét đúng cách trước khi dán nhãn. Nó cũng loại bỏ lợi thế cạnh tranh liên quan đến gian lận có thể xảy ra và bảo toàn giá trị của nhãn hiệu trên thị trường.

EPA hiện giám sát chứng nhận của bên thứ ba và quản lý danh sách sản phẩm được chứng nhận cho hàng chục nghìn kiểu sản phẩm, bao gồm giám sát hơn 20 tổ chức chứng nhận và hơn 500 phòng thí nghiệm được công nhận. EPA cũng giám sát việc kiểm tra sau khi đưa ra thị trường một tập hợp con của tất cả các sản phẩm mỗi năm để đảm bảo hiệu suất của sản phẩm, cũng như kiểm tra định kỳ việc dán nhãn sản phẩm trên kệ tại các nhà bán lẻ lớn để giám sát việc sử dụng nhãn hiệu. Tìm hiểu thêm về các biện pháp liên quan đến sản phẩm ENERGY STAR.

3.    Chứng nhận Carbon trung tính – CERTIFICATION Carbon

Để đạt được trạng thái Trung tính về Carbon được Chứng nhận từ Natural Capital Partners, một Doanh nghiệp phải tính toán lượng khí thải carbon của họ và thực hiện các bước để giảm lượng khí thải này về 0 thông qua kết hợp các biện pháp hiệu quả nội bộ và hỗ trợ các dự án giảm phát thải bên ngoài, chẳng hạn như các sáng kiến ​​trồng cây.

Họ cung cấp Giao thức Carbon Neutral, một khuôn khổ được đưa ra vào năm 2002 mà các doanh nghiệp có thể tuân theo để trở thành trung hòa carbon cùng với sự hỗ trợ từ các chuyên gia bên ngoài.

Bao gồm các giai đoạn sau:

        ✨Xác định – điều gì đang được tạo ra để trung hòa carbon (Doanh nghiệp, sản phẩm, bộ phận) ? 
        ✨Đo lường – phát thải được xác định và các chuyên gia đánh giá phát thải độc lập đến để đo lường chúng.
        ✨Mục tiêu – doanh nghiệp của bạn cam kết trở thành trung hòa carbon so với mức hiện tại của bạn.
        ✨Giảm – các hành động (chẳng hạn như thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, giảm đi lại trong công việc, v.v.) được quyết định và bạn thực hiện chúng để giảm lượng khí thải.
        ✨Giao tiếp – bạn được hỗ trợ để truyền đạt tiến trình của mình hướng tới tính trung lập carbon ở từng giai đoạn với các bên liên quan chính.

4. CHỨNG NHẬN FSC  (HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ RỪNG)

Chứng nhận này công nhận các nhà quản lý rừng, các Doanh nghiệp sản xuất, và các sản phẩm gỗ được kiểm soát thể hiện việc tiêu thụ lâm sản có trách nhiệm. FSC là một tổ chức độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận và việc chứng nhận là hoàn toàn tự nguyện.

Được thành lập vào năm 1993, ngày nay nó đã được công nhận trên toàn cầu. Tất cả  các sản phẩm rừng được chứng nhận FSC®  đã được xác minh trong toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng – từ nguồn gốc đến điểm cuối cùng. 

Các loại chứng nhận:

FSC cấp ba loại chứng chỉ khác nhau: Quản lý rừng, Chuỗi hành trình sản phẩm và Gỗ có kiểm soát. Các loại chứng chỉ khác nhau liên quan đến các giai đoạn sản xuất khác nhau và tiến trình tiếp theo của lâm sản thông qua chuỗi giá trị. Việc xác minh theo tất cả các yêu cầu của FSC đảm bảo rằng các vật liệu và sản phẩm có nhãn FSC là từ các khu rừng được quản lý có trách nhiệm.

FSC-FM (Quản lý rừng FSC): Chứng chỉ quản lý rừng FSC là một dự án bảo tồn dựa trên thị trường nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững về mặt môi trường, có lợi cho xã hội và thành công về mặt tài chính.

FSC-CoC (FSC-Chuỗi hành trình sản phẩm): FSC-Chuỗi hành trình sản phẩm là quá trình hàng hóa được phân phối từ điểm xuất phát trong rừng đến điểm đến cuối cùng. Chứng nhận này thường được cấp cho các tổ chức có thể chứng minh rằng các sản phẩm gỗ của họ là từ các nguồn được chứng nhận.

FSC-CoC/CW (Gỗ được kiểm soát FSC): Gỗ được kiểm soát của FSC là gỗ có nguồn gốc từ rừng đã hoàn thành quy trình đánh giá rủi ro nghiêm ngặt theo tiêu chí Gỗ được kiểm soát của FSC và được đánh giá là có nguy cơ thấp không đáp ứng 5 trong số các nguyên tắc cơ bản nhất của FSC.

5. CHỨNG NHẬN GREENGUARD ( CERTIFICATION GREENGUARD )

 Phần lớn việc tiếp xúc với hóa chất hàng ngày ở người xảy ra qua không khí chúng ta hít thở trong nhà, văn phòng, trường học và các môi trường trong nhà khác. Những hóa chất trong không khí này thường được gọi là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), được sử dụng để sản xuất và bảo dưỡng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, sản phẩm tẩy rửa và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Chứng nhận GREENGUARD đã được áp dụng rộng rãi như một tiêu chuẩn đáng tin cậy cho các sản phẩm phát thải thấp. Trên thực tế, hơn 400 mã, tiêu chuẩn, hướng dẫn, chính sách mua sắm và hệ thống xếp hạng công trình xanh đã công nhận các sản phẩm được chứng nhận GREENGUARD.

Mốc thời gian để đạt được chứng nhận

Mặc dù các mốc thời gian khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm độ phức tạp của sản phẩm, sự tuân thủ của mẫu được thử nghiệm, số lượng địa điểm sản xuất và số lượng nhóm thử nghiệm, dự kiến thời gian các bước thực hiện:
1. Nhà sản xuất bắt đầu có ý định chứng nhận (một ngày)
     • ứng dụng
2. Xây dựng kế hoạch chứng nhận (một đến bốn tháng)
     • Lập kế hoạch cuộc họp
     • Đánh giá sản xuất
     • Đánh giá sản phẩm
     • Các nhóm thử nghiệm được thành lập
3. Kiểm tra tuân thủ chứng nhận (hai đến ba tuần)
4. Gói tuân thủ chứng nhận cuối cùng được gửi đến tổ chức chứng nhận Môi trường (một tuần)
5. Chứng nhận GREENGUARD được trao (một tuần)

Tiêu chuẩn liên quan

        ✨Tiêu chuẩn GREENGUARD UL 2818 cho vật liệu xây dựng, hoàn thiện và nội thất
        ✨Phương pháp kiểm tra GREENGUARD UL 2821 cho vật liệu xây dựng, hoàn thiện và nội thất
        ✨Tiêu chuẩn GREENGUARD UL 2819 cho thiết bị điện tử
        ✨Phương pháp kiểm tra GREENGUARD UL 2823 cho thiết bị điện tử
        ✨Tiêu chuẩn UL 2820 GREENGUARD cho các sản phẩm làm sạch và bảo trì
        ✨Phương pháp kiểm tra GREENGUARD UL 2822 cho các sản phẩm làm sạch và bảo trì
        ✨Phương pháp tiêu chuẩn CDPH để thử nghiệm và đánh giá khí thải hóa chất hữu cơ dễ bay hơi từ các nguồn trong nhà sử dụng buồng môi trường, phiên bản 1.2

6. CHỨNG NHẬN CRADLE TO CRADLE

Chứng nhận cradle to cradle là gì?

Chứng nhận Cradle To Cradle (C2C) được sử dụng trên toàn cầu để chỉ ra các sản phẩm được thiết kế và sản xuất an toàn và ít tác động tiêu cực đến môi trường. Để đạt được chứng nhận Bạch kim, một sản phẩm phải được sản xuất có tính đến nền kinh tế tuần hoàn và điều đó cho thấy rằng các thành phần cấu thành sản phẩm có thể được tái chế hoặc tái sử dụng. 

Nó tập trung vào cái gì?

Chứng nhận đánh giá mức độ tuần hoàn, bền vững và an toàn của các vật liệu được sử dụng trong sản phẩm. Có 5 hạng mục liên quan đến tính bền vững của sản phẩm, mỗi hạng mục được chấm điểm giữa Cơ bản, Đồng, Bạc, Vàng và Bạch kim.

        ✨Sức khỏe vật chất (Các vật liệu được sử dụng có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của môi trường hoặc người sử dụng không? Ví dụ: việc sử dụng chì, một nguyên tố độc hại).
        ✨Tính tuần hoàn của sản phẩm (Sản phẩm có thể tham gia vào nền kinh tế tuần hoàn bằng cách sử dụng các vật liệu và thành phần có thể được tái sử dụng, sửa chữa, tái chế, v.v. để ngăn chặn việc sử dụng nguyên liệu thô nguyên sinh nhiều nhất có thể không?).
        ✨Làm sạch không khí & bảo vệ khí hậu (Quy trình sản xuất của sản phẩm có tránh hoặc giảm lượng khí thải và sử dụng năng lượng tái tạo thay vì năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch không?)
        ✨Quản lý nước và đất (việc sản xuất sản phẩm có sử dụng nhiều nước và gây ô nhiễm dưới dạng nước thải không?)
        ✨Công bằng xã hội (Doanh nghiệp có trả lương công bằng, tránh vi phạm Nhân quyền và ủng hộ một xã hội bình đẳng không?)

Để được chứng nhận, các thanh tra viên độc lập của Cradle To Cradle sẽ kiểm tra từng trường hợp và cho điểm tương ứng.

Đạt được chứng nhận này không có nghĩa là một sản phẩm chỉ có thể sử dụng các vật liệu và thành phần không có tác động tiêu cực đến môi trường. Sau khi đạt được chứng nhận, dự kiến ​​đây sẽ là một quá trình cải tiến liên tục, trong đó Doanh nghiệp tiếp tục giảm bớt tiêu cực theo hướng tích cực theo thời gian.

Lợi ích cho các sản phẩm được xếp hạng

Bạn là một doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường hơn, quan tâm đến việc sản xuất các sản phẩm ít tác động hơn, hy vọng có thể góp phần vào nền kinh tế tuần hoàn. 

Doanh nghiệp sẽ được nhập vào danh mục C2C mà người tiêu dùng quan tâm có thể kiểm tra. Do đó, mặc dù một sản phẩm duy nhất có chứng nhận này, nhưng chứng chỉ xanh của thương hiệu cũng quan trọng như bản thân sản phẩm. 

7. LEED LÀ GÌ

Tiêu chuẩn Leed do hiệp hội USGBC Của Mỹ đề xuất và ra đời từ năm 1995. Là một bộ các hệ thống xếp hạng nhằm đánh giá thiết kế và hiệu suất về môi trường của các tòa nhà, nhà ở và khu dân cư. Cho đến nay, tiêu chuẩn Leed vẫn được công nhận là tiêu chuẩn xanh toàn diện nhất.

Tiêu Chuẩn xếp hạng LEED.

Các tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng LEED có thể kể đến như sau.

        ✨Môi trường phát triển bền vững.
        ✨Đổi mới và sáng tạo trong thiết kế.
        ✨Nguyên vật liệu và nguồn tài nguyên.
        ✨Khả năng giảm tiêu thụ năng lượng.
        ✨Hiệu quả tận dụng nguồn nước.
        ✨Chất lượng môi trường sống trong nhà.

Thang điểm chứng chỉ Leed

        ✨Đạt 40 – 49 điểm: Chứng nhận Certified.
        ✨Đạt 50 – 59 điểm: Chứng nhận Bạc (Silver).
        ✨Đạt 60 – 79 điểm: Chứng nhận Vàng (Gold).
        ✨Từ 80 điểm trở lên: Chứng nhận Bạch Kim (Platinum).

8. XẾP HẠNG BỀN VỮNG CỦA ECOVADIS

Chứng nhận EcoVadis là gì?

Các Doanh nghiệp có thể đạt được chứng nhận EcoVadis của riêng mình thông qua một quy trình nghiêm ngặt liên quan đến việc đánh giá hoạt động môi trường của họ dựa trên một loạt các phương pháp hay nhất.

Họ cũng có thể yêu cầu các nhà cung cấp của mình thực hiện đánh giá của EcoVadis bằng cách gửi cho họ lời mời, sau đó họ sẽ nhận được thông báo về quy trình và kết quả.

Chứng nhận EcoVadis có phạm vi rộng và đã xác định 21 tiêu chí CSR được xây dựng và cập nhật liên tục dựa trên các tiêu chuẩn bền vững quốc tế. Các tiêu chí này được nhóm thành bốn trụ cột: Môi trường, Lao động & Nhân quyền, Đạo đức và Mua sắm bền vững.

Yêu cầu về điểm số và tiêu chí đủ điều kiện nhận Huy chương EcoVadis là gì? 

Điểm tổng thể của EcoVadis (0-100) phản ánh chất lượng của hệ thống quản lý bền vững của Doanh nghiệp tại thời điểm đánh giá.

Các cấp độ công nhận tính bền vững của EcoVadis dựa trên thứ hạng phần trăm của điểm số EcoVadis của Doanh nghiệp bạn và điểm số theo chủ đề tối thiểu. Các tiêu chí của huy chương được xem xét định kỳ.

9. TIÊU CHUẨN DỆT MAY HỮU CƠ TOÀN CẦU – GOTS 

Chứng nhận GOTS là gì?

Cụ thể đối với hàng dệt may, Tiêu chuẩn Dệt may Hữu cơ Toàn cầu – GOTS (sự hợp tác giữa Hiệp hội Thương mại Hữu cơ ở Hoa Kỳ, IVN ở Đức, Hiệp hội Đất đai ở Anh và Hiệp hội Hợp tác xã Hải ngoại Nhật Bản) chứng minh rằng các sản phẩm may mặc hoặc dệt may của bạn chủ yếu sử dụng hữu cơ. sợi lành mạnh về mặt sinh thái, xã hội và độc tính.

Nó tập trung vào cái gì?

Các thanh tra viên độc lập sẽ đánh giá toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn về các lĩnh vực bền vững sau:

        ✨Phần lớn nguyên liệu của sản phẩm được chứng nhận hữu cơ (ít nhất 70%)
        ✨Các vật liệu và hóa chất được sử dụng phải không độc hại (ví dụ như thuốc nhuộm)
        ✨Nước phải được sử dụng hợp lý trong quá trình sản xuất và xử lý nước thải một cách có trách nhiệm
        ✨Quản lý chất thải phải được xử lý có trách nhiệm
        ✨Xác minh chính sách của nhà điều hành về đánh giá rủi ro nhiễm bẩn và thử nghiệm dư lượng
        ✨Rà soát sổ sách kế toán để xác minh dòng chảy của Hàng hóa GOTS (đối chiếu đầu vào/đầu ra, tính toán cân bằng khối lượng và truy tìm lại lô hàng và lô hàng)
        ✨Doanh nghiệp tuân thủ các thông lệ thương mại công bằng
        ✨Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được đánh giá, với các thanh tra tìm kiếm các vi phạm luật lao động, vi phạm nhân quyền, trả lương không công bằng và các trường hợp bất bình đẳng

10. BLUESIGN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 

 Chứng nhận Bluesign là gì?

Bluesign là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành dệt may, ngoài ra Bluesign còn áp dụng cho nhà sản xuất Leather, Hóa chất, Metal, Garment, Biocidal, Fiber. Tiêu chuẩn này được công bố vào ngày 17 tháng 10 năm 2000 tại Hanover, Đức bởi Bluesign Technologies AG, một Doanh nghiệp có trụ sở tại St. Gallen, Thụy Sĩ. Các thương hiệu và sản phẩm dệt may được Bluesign phê duyệt, có nghĩa là các quy trình và sản phẩm phù hợp về mặt sinh thái với Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS), là tiêu chuẩn bảo vệ môi trường toàn cầu mới nhất và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng khi sử dụng

sàng lọc bluesign® giải quyết tận gốc vấn đề. Thay vì tập trung vào thử nghiệm thành phẩm của bạn, nó xem xét tất cả các luồng đầu vào – từ nguyên liệu thô, đến các thành phần hóa học, nguồn nước và năng lượng. Mọi thành phần đều được đánh giá, loại bỏ các chất có khả năng gây hại trước khi bạn bắt đầu sản xuất

Nguyên tắc của bluesign®

Tiêu chuẩn được xây dựng xung quanh năm nguyên tắc:

        ✨Năng suất tài nguyên
        ✨An toàn tiêu dùng
        ✨Khí thải
        ✨Nước thải
        ✨Sức khỏe và an toàn lao động

Lợi ích khi có chứng nhận Bluesign

        ✨Hệ thống cung cấp khuôn khổ để làm cho doanh nghiệp của bạn bền vững hơn 
        ✨Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp được giảm bớt phù hợp với các tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và con người 
        ✨Các biện pháp bền vững có thể tiết kiệm chi phí, chẳng hạn như giảm sử dụng tài nguyên
        ✨Liên tục cải tiến để trở nên bền vững hơn theo thời gian
        ✨Đạt được danh tiếng xanh với chứng nhận được người tiêu dùng tin tưởng

11. CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN RDS – RESPONSIBLE DOWN STANDARD

The North Face đã ra mắt chứng nhận RDS (Responsible Down Standard) vào năm 2014 với sự hợp tác của Textile Exchange, một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu dành riêng cho sự bền vững trong ngành dệt may và Control Union Certifications, một tổ chức chứng nhận bên thứ ba được công nhận có chuyên môn về nông nghiệp và các hệ thống trang trại.

Quần áo và các sản phẩm dệt may làm từ động vật nổi tiếng với chuỗi cung ứng tàn khốc , nơi động vật phải chịu đựng rất nhiều đau đớn trước khi da, lông và lông vũ của chúng được lấy để sản xuất nguyên liệu thô cho quần áo. 

Một số người tiêu dùng có thể nói rằng hoàn toàn không sử dụng các sản phẩm từ động vật là cách tiếp cận bền vững và thân thiện với môi trường nhất, nhưng các nhà sản xuất trang phục biểu diễn như North Face cần sử dụng lông ngỗng do hiệu quả vượt trội của nó. Do đó, bằng cách đảm bảo rằng lông tơ của chúng đến từ những con chim không bị bất kỳ tác hại không cần thiết nào (nhổ lông khi còn sống, bị ép ăn, v.v.), các thương hiệu được chứng nhận RDS chứng minh rằng sản phẩm của họ ít độc ác hơn.

Các chuyên gia đánh giá của RDS kiểm tra toàn bộ chuỗi cung ứng và chứng nhận từng liên kết trong chuỗi từ trang trại đến nhà máy. Nhiều Doanh nghiệp có cơ hội đạt được chứng nhận RDS, vì nó có sẵn cho từng trang trại, nhà cung cấp nguyên liệu và thương hiệu.

12. CHỨNG CHỈ OEKO-TEX 

Chứng nhận OEKO-TEX là gì?

Được thành lập từ 17 viện trên khắp Nhật Bản và Châu Âu, OEKO-TEX kiểm tra và chứng nhận các sản phẩm dệt may và da trên toàn cầu để đánh giá mức độ an toàn của người tiêu dùng và hệ sinh thái trong toàn bộ chuỗi cung ứng khi họ đánh giá các sản phẩm ở mọi giai đoạn sản xuất từ ​​nguyên liệu thô, thành phần (như nút, nhãn khóa kéo, chỉ, đến sợi và xơ, thành phẩm).

Vật liệu, thành phần và sản phẩm sẽ được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để tìm các chất có hại và các bên tham gia khác nhau trong chuỗi cung ứng sẽ được kiểm tra tại chỗ để có thể đánh giá việc tuân thủ các thực hành sản xuất tốt của họ, ví dụ: các nhà sản xuất da không đổ nước thải ra sông .

Một số chứng chỉ khác nhau, mỗi chứng chỉ có trọng tâm riêng:

        ✨Tiêu chuẩn 100 (mọi thành phần của sản phẩm đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và không chứa các chất có hại cho môi trường và con người)
        ✨Made In Green (sản phẩm được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm về các chất có hại vàđược sản xuất bền vững bởi các nhà cung cấp có chứng nhận STeP cho các cơ sở sản xuất thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội)
        ✨Da Tiêu chuẩn (da được kiểm tra các chất có hại như trong Tiêu chuẩn 100, nhưng mức độ crom được điều chỉnh để có thể chấp nhận được ở mức cao hơn một chút vì nhiều loại da hiện đại được thuộc da bằng crom)
        ✨STeP (viết tắt của 'Sản xuất Dệt may Bền vững', chứng nhận này cho các doanh nghiệp khác thấy rằng nhà cung cấp tuân theo các phương pháp sản xuất thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để sử dụng các nhà cung cấp này để đạt được chứng nhận Made In Green)
        ✨Eco Passport (chỉ những hóa chất được OEKO TEX chứng nhận là phù hợp cho sản xuất dệt may bền vững mới có thể đạt được chứng nhận này. Các hóa chất được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và các nhà cung cấp có chứng nhận sẽ được các Doanh nghiệp hướng tới sản xuất các sản phẩm dệt may bền vững và thân thiện với môi trường ưa chuộng hơn) 

13. CHỨNG NHẬN RAINFOREST ALLIANCE

Chứng nhận Rainforest Alliance là gì?

Rainforest Alliance là một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu khuyến khích hoạt động kinh doanh có trách nhiệm mang lại lợi ích cho môi trường và con người.

Nông dân của tất cả các loại cây trồng và vật liệu được sử dụng trong đồ nội thất, thực phẩm, dệt may, v.v., có thể tận dụng chứng nhận này. Bạn chắc chắn đã nhìn thấy nhãn dán này trên trái cây siêu thị, đặc biệt là chuối !

Cả nông dân và Doanh nghiệp đều có thể được chứng nhận. Trọng tâm là một chút khác nhau cho mỗi nhóm.

Nông dân: Chứng nhận này nhằm mục đích giúp thay đổi cách nông dân vận hành và giúp các thương hiệu lựa chọn nguyên liệu bền vững. Họ sẽ được khuyến khích canh tác các loại cây trồng phù hợp hơn, tăng năng suất trang trại, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, giảm sử dụng thuốc trừ sâu, sử dụng tài nguyên và chi phí chung, cung cấp điều kiện làm việc và trả lương tốt hơn, đồng thời thực hiện các thay đổi để giúp họ đối phó với biến đổi khí hậu. thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng năng suất và giảm chi phí. 

Các trang trại sẽ được kiểm toán bởi một kiểm toán viên liên minh rừng nhiệt đới độc lập, người sẽ đánh giá việc quản lý trang trại, truy xuất nguồn gốc, thực hành canh tác, trách nhiệm xã hội, tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ, v.v.

Để bắt đầu quá trình tư vấn và chứng nhận xin liên hệ với Chúng tôi:

Ms. Mỹ Hạnh - 0935.516.518
Ms. Hải Trường - 0986077845
Ms. Phương - 033.234.0426

* Văn phòng AHEAD:

Hà Nội: Số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
Đà Nẵng: 498 Bùi Trang Chước, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
Hồ Chí Minh: 8/29 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

 

Bình luận:

Trụ sở chính: AHEAD Hà Nội

Số 18 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Phone:

 0332340426

Email:

phuongmkt.ahead@gmail.com

VPĐD 1: AHEAD Hồ Chí Minh

8/29 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh
Phone:

0935 516518- 0332340426

Email:

info.isoahead@gmail.com

VPĐD 2: AHEAD Đà Nẵng

Số 498 Bùi Trang Chước, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Phone:

 0236.6559 658 - 0935 516518