vietnamese english

Cần thực thi những nguyên tắc Quản lý chất lượng

Những tồn tại thường gặp khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào lĩnh vực hành chính là không có định hướng rõ ràng về phạm vi áp dụng, không chú trọng đến việc thực hành các nguyên tắc quản lý chất lượng tốt mà bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đã đề cập...Báo Phú Yên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên gia tư vấn trưởng (Công ty tư vấn AHEAD) xung quanh vấn đề này.
Bài viết liên quan


Hỏi về tiêu chuẩn được áp dụng ISO?
Hỏi về tiêu chuẩn được áp dụng ISO?

Nhà xưởng của tôi trang thiết bị phải như thế nào mới áp dụng được ISO?
Bạn Hoàng Minh Quang (quang_thv@yahoo.com)
...

Cần thực thi những nguyên tắc Quản lý chất lượng
Cần thực thi những nguyên tắc Quản lý chất lượng

Những tồn tại thường gặp khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào lĩnh vực hành chính là không có định hướng rõ ràng về phạm vi áp dụng, không chú trọng đến việc thực hành các nguyên tắc quản lý chất lượng tốt mà bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đã đề cập...Báo Phú Yên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên gia tư vấn trưởng Công ty tư vấn AHEAD xung quanh vấn đề này...

Văn hóa doanh nghiệp – Chấm điểm “chính mình”
Văn hóa doanh nghiệp – Chấm điểm “chính mình”

......

Tư vấn xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay
Tư vấn xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay

Năm 2018, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đào tạo, huấn luyện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015...

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!

Call now