vietnamese english

KHÁCH HÀNG CỦA AHEAD

AHEAD Hà Nội

  • Phone: (84.24) 3200 9295
  • info.isoahead@gmail.com

AHEAD Hồ Chí Minh

  • Phone: (84.28) 62 922 144
  • info@iso-ahead.com

AHEAD Đà Nẵng

  • Phone: (84.236) 2219 374
  • ahead1.danang@gmail.com
# Tên DN Lĩnh vực Phạm vi tư vấn Dịch vụ cung cấp Địa điểm
631 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiến Quốc Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Tư vấn thiết kế và kiểm định xây dựng ISO 9001:2008 TP HCM
632 Phòng thí nghiệm kiểm định móng xây dựng Sài Gòn LAS-XD 498 Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Thí nghiệm xây dựng ISO 9001:2008 TP HCM
633 Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng miền Nam LAS-XD 19 Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Thí nghiệm xây dựng ISO 9001:2008 TP HCM
634 Phòng thí nghiệm LAS-XD 472 thuộc Công ty CP Xây dựng 189 Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Phòng thí nghiệm ISO 9001:2008 Hà Nội
635 Công ty Cổ phần kỹ thuật Thăng Long Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Phòng thí nghiệm Tư vấn xây dựng ISO 9001:2008 Hà Nội
636 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Công ty CP tư vấn và đầu tư kiểm định xây dựng VILAS 250 Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Thí nghiệm xây dựng ISO 9001:2008, ISO 17025:2005 Hà Nội
637 Phòng thí nghiệm - Công ty CP tư vấn Viglacera Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Thí nghiệm xây dựng ISO 9001:2008 Hà Nội
638 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng NN LAS - XD 103 Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Thí nghiệm xây dựng ISO 9001:2008 Đồng Tháp
639 Phòng đo lường chất lượng - Sở KHCN Đăk Nông Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Phòng thí nghiệm ISO 17025:2005 Đắk Nông
640 Trung tâm tư vấn XDKTCT 705 Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Phòng thí nghiệm Tư vấn xây dựng ISO 9001:2008 Đăk Lăk
641 Công ty CP tư vấn XD Vạn Xuân Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Phòng thí nghiệm Tư vấn xây dựng ISO 9001:2008 Đăk Lăk
642 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và tư vấn kĩ thuật nền móng công trình Trường Đại Học Đà Nẵng Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Thí nghiệm xây dựng Tư vấn xây dựng ISO 9001:2008 Đà Nẵng
643 Công ty CP xây dựng công trình 675 LAS - XD 156 Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Thí nghiệm xây dựng ISO 9001:2008 ,ISO 17025:2005 Cần Thơ
644 Công ty CP kiểm định xây dựng Hậu Giang LAS - XD 237 Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Thí nghiệm xây dựng ISO 9001:2008 Cần Thơ
645 Phòng thí nghiệm địa chất công trình - Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Cao Bằng Las-XD 429 Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Thí nghiệm xây dựng ISO 9001:2008 Cao Bằng

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!

Call now