vietnamese english

KHÁCH HÀNG CỦA AHEAD

AHEAD Hà Nội

  • Phone: (84.24) 3200 9295
  • info.isoahead@gmail.com

AHEAD Hồ Chí Minh

  • Phone: (84.28) 62 922 144
  • info@iso-ahead.com

AHEAD Đà Nẵng

  • Phone: (84.236) 2219 374
  • ahead1.danang@gmail.com
# Tên DN Lĩnh vực Phạm vi tư vấn Dịch vụ cung cấp Địa điểm
601 Trung tâm tư vấn kiểm định xây dựng Trà Vinh LAS-XD 491 - Sở xây dựng Trà Vinh Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Thí nghiệm xây dựng ISO 9001:2008 Trà Vinh
602 Phòng thí nghiệm xây dựng - Ban quản lý dự án nhà máy Thủy điện Sơn La Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Thí nghiệm xây dựng ISO 9001:2008 Sơn La
603 Công ty tư vấn xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Phòng thí nghiệm ISO 17025:2005 Quảng Ngãi
604 Trung Tâm Thí Nghiệm Kiểm Định và Xây Dựng Quảng Ngãi Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Thí nghiệm và kiểm định xây dựng ISO 9001:2008 Quảng Ngãi
605 Công ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Giao Thông Quảng Ngãi Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Thí nghiệm và kiểm định xây dựng ISO 9001:2008 Quảng Ngãi
606 Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng Phú Yên LAS-XD 278 Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Thí nghiệm và kiểm định xây dựng ISO 9001:2008 Phú Yên
607 Công ty Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Thủy Lợi Lâm Đồng Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Phòng thí nghiệm Tư vấn xây dựng ISO 9001:2008 Lâm Đồng
608 Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kỹ Thuật Đại Lộc Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Phòng thí nghiệm Tư vấn xây dựng ISO 9001:2008 Lâm Đồng
609 Công ty CP tư vấn và xây dựng Nam Lâm Đồng LAS - XD 443 Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Phòng thí nghiệm Tư vấn xây dựng ISO 9001:2000 Lâm Đồng
610 Trung tâm kiểm định đo lường chất lượng KonTum Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Thí nghiệm xây dựng ISO 9001:2008 Kon Tum
611 TT Quy hoạch và Kiểm định CLCT Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Phòng thí nghiệm Tư vấn xây dựng ISO 9001:2008 Kon Tum
612 Công ty TV đầu tư và xây dựng Kon tum Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Phòng thí nghiệm Tư vấn xây dựng ISO 9001:2008 Kon Tum
613 Công ty CP TVXD Cầu Đường Kon tum Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Phòng thí nghiệm Tư vấn xây dựng ISO 9001:2008 Kon Tum
614 Công ty TNHH tư vấn công trình Gia Hưng Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Tư vấn công trình ISO 9001:2008 Kon Tum
615 Công ty tư vấn xây dựng Chí Tâm Phòng thử nghiệm/Hiệu chuẩn Phòng thí nghiệm Tư vấn xây dựng ISO 9001:2008 Kon Tum

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!

Call now