vietnamese english
Giới thiệu ISO 9000

Giới thiệu ISO 9000

Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization) về hệ thống quản lý chất lượng

Dự thảo phiên bản mới ISO 9001:2015

Dự thảo phiên bản mới ISO 9001:2015

Bản dự thảo tiêu chuẩn CD (Committee Draft) ISO 9001:2015 đã được công bố ngày 03/6/2013 lấy ý kiến của các chuyên gia và thành viên các tổ chức ISO, dự định công bố tiêu chuẩn chính thức vào cuối năm 2015.

Áp dụng ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME)

Áp dụng ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME)

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đang là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất thế giới, chiếm tới hơn 95% số lượng các doanh nghiệp. Nhiều quốc gia chú trọng quan tâm các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm. 

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!

Call now