Hỏi & Đáp

Thời hạn chứng nhận

Chứng nhận ISO 9001:2008 có giá trị trong thời hạn bao lâu? Hết hạn chứng nhận tôi phải làm những gì? Bạn Đào Đức Hạnh (duchanhdao@yahoo.com)

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!