Đối tượng sử dụng dịch vụ, lợi ích

Đối tượng sử dụng:
 • Các doanh nghiệp nhỏ (dưới 20 người)
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các địa phương.
Lợi ích đạt được:
 • Chủ động về thời gian và nhân sự.
 • Hệ thống được xây dựng sát thực và dễ vận hành
 • Giảm chi phí tối đa (60-70% so với dịch vụ thông thường)
 • Huy động được nhân lực của doanh nghiệp.
Điều kiện áp dụng:
 • Cam kết của Lãnh đạo: lập kế hoạch, thường xuyên xem xét và đôn đốc thực hiện.
 • Bố trí nguồn lực: nhân sự, thời gian, kết nối mạng.
Cam kết của AHEAD
 • Tư vấn lựa chọn và đăng ký chứng nhận
 • Hoàn tiền nếu không đạt yêu cầu cấp chứng chỉ.
 • Có thể chuyển đổi sang Hợp đồng tư vấn thông thường bất kỳ thời điểm nào.
Cách đặt hàng:
 • Lựa chọn các dịch vụ
 • Ký Hợp đồng
 • Thanh toán
 • Triển khai các dịch vụ
 • Hoàn thành và thanh lý Hợp đồng

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!