Dịch vụ nâng cấp hệ thống quản lý

Dịch vụ nâng cấp

 


Dịch vụ này dành cho các doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống quản lý nhưng gặp khó khăn duy trì hiệu lực của hệ thống do các vấn đề về năng lực nhân viên như:
  • Sự biến động về nhân sự làm thiếu hụt nhân sự có đầy đủ kỹ năng vận hành hệ thống
  • Việc đào tạo nội bộ chưa tiến hành hiệu quả
Dịch vụ nâng cấp các hệ thống trợ giúp cung cấp cho các Doanh nghiệp nâng cấp hệ thống theo những phiên bản mới hơn của tiêu chuẩn
Ví dụ:
-  Các doanh nghiệp đã có Hệ thống quản lý môi trường phù hợp ISO 14001:1996 muốn nâng cấp hệ thống cho phù hợp với phiên bản mới ISO 14001:2004
-  Các doanh nghiệp đã có hệ thống HACCP muốn chuyển sang hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005
-  Khách hàng của AHEAD sẽ được cung cấp miễn phí dịch vụ tư vấn từ xa khi nâng cấp các phiên bản mới hơn của tiêu chuẩn.


Các bước thực hiện dịch vụ nâng cấp:
 
Tên dịch vụ Lợi ích của doanh nghiệp Các bước thực hiện
1. Đánh giá hệ thống theo định kỳ
- Duy trì hiệu lực của hệ thống
- Cung cấp thông tin chính xác về hiệu lực của hệ thống cho Ban lãnh đạo
- Đánh giá tại hiện trường định kỳ (6 tháng/1 lần)
- Lập báo cáo cho Ban giám đốc
2. Cải tiến hệ thống - Cải tiến hệ thống cho phù hợp với thực và các thay đổi
- Bảo đảm sự tin cậy trước khi đánh giá chứng nhận lại
- Đánh giá hệ thống hiện tại, lập báo cáo về các lỗ hổng của hệ thống
- Đề xuất cải tiến
- Đào tạo lại nhân viên nếu cần thiết
- Tư vấn cải tiến hệ thống
 

 

 

 bộ slide và bài tập được phân phối.

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!