Chương trình Năng suất chất lượng Quốc gia hỗ trợ Doanh nghiệp

Chương trình Năng suất chất lượng Quốc gia hỗ trợ Doanh nghiệp

2021-04-15 15:38:05 173

Trong suốt nhiều năm vừa qua, AHEAD luôn tự hào là đơn vị tư vấn được đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ trong các chương trình Năng suất chất lượng cấp Quốc gia, cấp Tỉnh/Thành phố nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ. Nhất là trong thời điểm cả thế giới bị ảnh hưởng kinh tế nghiêm trọng vì đại dịch covid-19, những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng như thế này là điều rất đáng mừng và cần thiết. 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định số 36/QĐ-TTg phê duyệt ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030.

chương trình năng suất chất lượng quốc gia

Mục tiêu của chương trình

- Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây viết tắt là Chương trình) được xây dựng nằm mục tiêu chung là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây viết tắt là Kế hoạch) được xây dựng nhằm đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời kế hoạch được xây dựng để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất; xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kế hoạch nâng cao năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

chương trình năng suất chất lượng quốc gia

Lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia

Được đào tạo miễn phí về các tiêu chuẩn, công cụ cải tiến Năng suất chất lượng

Nếu doanh nghiệp đăng ký tham gia vào các dự án chương trình/kế hoạch về Năng suất chất lượng thì sẽ được đơn vị tư vấn AHEAD đào tạo miễn phí về các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến Năng suất chất lượng như ISO 9001, ISO 22000, 5S, KAIZEN...AHEAD sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao NSCL thông qua áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL.

Được tư vấn miễn phí về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý

Như chúng ta đã biết việc xây dựng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn Quốc tế là điều rất cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, điều này không những tiêu tốn thời gian, công sức mà còn tiền bạc của tổ chức nữa. Nắm bắt được điều này nên các dự án về Năng suất chất lượng Quốc gia hoặc cấp tỉnh/thành phố luôn cố gắng hỗ trợ các doanh nghiệp. Theo đó, khi doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình sẽ được AHEAD tư vấn miễn phí về việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý cũng như các công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất, giảm thiểu chi phí trong quá trình sản xuất, đảm bảo quá trình vận hành trơn tru hơn.

Được tham gia vào các buổi hội thảo miễn phí

AHEAD sẽ tổ chức các buổi hội thảo giúp giới thiệu về các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Doanh nghiệp đăng ký tham gia không những giúp nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên trong công ty mà còn giúp quảng bá hình ảnh của đơn vị với các đối tác khác.

Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về NSCL

Với việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cùng với nội dung, thông tin phong phú, đa dạng, các kiến thức cơ bản về NSCL đã được truyền tải đến đông đảo các doanh nghiệp. Thông qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và từng bước làm chủ các công nghệ quản lý tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. 

Các chương trình cải tiến NSCL đã trở thành hoạt động được nhiều doanh nghiệp quan tâm tuy ở mức độ khác nhau. Một số hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP... đã trở thành quen thuộc với nhiều doanh nghiệp. Các công cụ cải tiến 5S, Kaizen, Lean, Lean 6 Sigma... đã được ứng dụng rộng rãi hơn.

Nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp

Sau khi được hỗ trợ thực hiện các dự án cải tiến NSCL, các doanh nghiệp đều tăng được lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Việc áp dụng các giải pháp quản lý tiên tiến đã giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu do đáp ứng các điều kiện về quản lý và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của nước xuất khẩu đến đồng thời kiểm soát được các quá trình nội bộ liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường, an toàn và sức khỏe.

Các nội dung triển khai chương trình

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua việc phát triển cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt về năng suất để phục vụ doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu liên quan khác.

tư vấn iso 45001

AHEAD đào tạo Tiêu chuẩn ISO 45001 cho Công ty May Cam Ranh

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

- Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

- Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thông qua xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thiết lập nền tảng tiêu chuẩn hóa cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án năng suất của Tổ chức Năng suất Châu Á; trao đổi về kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất, so sánh năng suất sản phẩm, hàng hóa với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Năng lực của AHEAD

Công ty Tư vấn Quản lý và Phát triển Doanh nghiệp Á Châu (Ahead Consulting & Training Co., Ltd.) - AHEAD là 1 đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo các tiêu chuẩn quản lý quốc tế như ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000, HACCP, ISO 45001, ISO 27001...

Trải qua gần 20 năm hoạt động, AHEAD đã và đang triển khai rất nhiều dự án cho hơn 2000+ khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có quy mô và phạm vi hoạt động đa dạng. Bên cạnh đó, AHEAD đã và đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- Bộ Khoa Học và Công Nghệ tham gia các dự án trọng điểm triển khai về Năng suất chất lượng.

 

Với sự dày dặn trong kinh nghiệm tư vấn và đào tạo của các chuyên gia hàng đầu ở AHEAD cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức tư vấn JLB Australia, được công nhận bởi Exemplar Global (CPG), AHEAD chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy giúp mọi doanh nghiệp quản lý và hoạt động 1 cách hiệu quả nhất. 

Các giá trị nhận được khi lựa chọn dịch vụ tư vấn, đào tạo của AHEAD

AHEAD đề cao các giá trị về kiến thức, kinh nghiệm và đặc biệt là các lợi ích về mặt kinh tế có thể đem lại được cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. 

Bởi vậy, khi thực hiện tư vấn, đào tạo cho khách hàng, chúng tôi luôn chú trọng vào những yếu tố sau: 

▸ Đảm bảo phương pháp tư vấn đa dạng, linh hoạt, tích hợp cùng lúc nhiều dịch vụ.

▸ Đội ngũ chuyên gia hàng đầu, có trình độ, năng lực và dày dạn kinh nghiệm. 

▸ Tư vấn xác thực, cụ thể, dễ hiểu.

▸ Quy trình rõ ràng, đảm bảo đúng tiến độ. 

▸ Hạn chế các thủ tục rườm rà, giảm viết tài liệu, chú trọng hơn hiệu quả áp dụng. 

▸ Báo cáo đầy đủ, chính xác, theo dõi xác sao nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng, triển khai hệ thống quản lý hiệu quả nhất. 

▸ Sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến phản hồi từ khách hàng, nhiệt tình hỗ trợ giải đáp khi cần. 

tư vấn iso 22000

AHEAD đào tạo ISO 22000:2018 cho Công ty Bia Sài Gòn- Bến Tre

Các dự án tiêu biểu mà AHEAD đã triển khai

- Chương trình hỗ trợ triển khai dự án Lean: “Tập huấn, tư vấn áp dụng phương pháp quản lý sản xuất tinh gọn LEAN tại các doanh nghiệp công nghiệp ngành cơ khí và sản xuất thiết bị điện-điện tử".

- Chương trình hỗ trợ tích hợp hệ thống quản lý và công cụ cải tiến: "Nhân rộng áp dụng tích hợp Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (ISO 22000) với Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001), kết hợp với công cụ cải tiến 5S cho các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm.

- Chương trình hỗ trợ: "Nhân rộng áp dụng Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001) vào các doanh nghiệp ngành du lịch.

- Chương trình hỗ trợ kinh phí - Tiêu chuẩn ISO 45001 cho các doanh nghiệp ngành dệt may, da giày, chế biến thực phẩm, khai thác, và chế biến khoáng sản.

Liên hệ tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn

► Địa chỉ: 

- AHEAD Hà Nội (Trụ sở chính): Số 18 Tam Trinh, P. Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

- AHEAD Hồ Chí Minh (VPĐD 1): 8/29 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. 

- AHEAD Đà Nẵng (VPĐD 2): 32 Tôn Thất Đạm, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

► Hotline: 0935 516 518

► Email: info.isoahead@gmail.com

Bình luận:

Trụ sở chính: AHEAD Hà Nội

Số 18 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Phone:

 0332340426

Email:

phuongmkt.ahead@gmail.com

VPĐD 1: AHEAD Hồ Chí Minh

8/29 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh
Phone:

0933096426 - 0931796188

Email:

vanpham.ahead@gmail.com

VPĐD 2: AHEAD Đà Nẵng

Số 32 Tôn Thất Đạm, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Phone:

 0236.6559 658 - 0935 516518