Chương trình Năng suất chất lượng quốc gia bước vào giai đoạn nước rút

     Giai đoạn hai năm cuối, chương trình cần xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh.
Ban điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" (Chương trình 712) vừa họp tổng kết 8 năm hoạt động và đề ra giải pháp cho giai đoạn hai năm cuối (2019 - 2020).
Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp đã trình bày và thảo luận về kết quả đạt được của Chương trình sau 8 năm hoạt động.
Cách đây 10 - 20 năm, các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế (như ISO 9000, ISO 14000...) chủ yếu được các doanh nghiệp nước ngoài áp dụng, chỉ một số ít doanh nghiệp lớn trong nước quan tâm.
Thế nhưng, nhờ Chương trình 712 (từ năm 2010), đến nay có gần 5.000 doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn quản lý ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000công cụ cải tiến năng suất như 5S, LEAN hoặc Lean 6 Sigma...
Hoạt động phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng cũng được thực hiện thường xuyên thông qua các bài viết, video, giao lưu trực tuyến... để doanh nghiệp hiểu hơn về cách thức tiếp cận chương trình cũng như lợi ích của việc áp dụng công cụ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.
Mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 của chương trình là có 60.000 doanh nghiệp được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, 100% doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực xây dựng và thực hiện các dự án nâng cao năng suất và chất lượng...
Để đạt mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết: Trong hai năm cuối, Bộ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, doanh nghiệp xây dựng các kế hoạch, cơ chế tài chính, hoàn thiện hành lang pháp lý để hoạt động thuận lợi hơn.
Mặt khác các bộ, ngành cũng cần phối hợp chặt hơn trong việc khởi xướng, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc áp dụng các mô hình, phương pháp và công cụ quản lý, đổi mới công nghệ... tạo động lực cho doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cần thiết phải được tổ chức theo nguyên tắc đúng nội dung, đúng đối tượng, nhưng phải kịp thời, đơn giản.   

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!