Chương trình khởi nghiệp

Khóa đào tạo bao gồm 04 phần chính:
 • Phần một: nhằm giúp học viên nhận thức và phát triển năng lực doanh nhân của mình thông qua rất nhiều tình huống đóng vai và bài tập giả lập;
 • Phần hai: gồm nhiều tình huống đóng vai và công cụ giúp học viên xác định ý tưởng kinh doanh và phân tích chiến lược cho ý tưởng đó;
 • Phần ba: giới thiệu cơ bản về quản trị kinh doanh bao gồm năm phần chính: kế hoạch kinh doanh, phân tích thị trường và làm tiếp thị, sản xuất và chi phí, tổ chức và quản lý, tài chính;
 • Phần bốn: kết hợp với việc thực tế thực hành của học viên trong suốt thời gian phát triển ý tưởng và kế hoạch kinh doanh của mình dưới sự hỗ trợ của giảng viên trong nước và ngoài nước.
Nội dung cơ bản của khoá học:
 • Phát triển ý tưởng kinh doanh
 • Phân tích thị trường
 • Kế hoạch marketing
 • Kế hoạch sản xuất
 • Kế hoạch tổ chức và quản lý
 • Phân tích SWOT
 • Kế hoạch tài chính
 • Nguồn tài chính

VỚI HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!